Bài 1: A a

I/ Nhận biết

Nam và Hà ca hát.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bức tranh vẽ những ai?

Trả lời: Tranh vẽ Nam, Hà và các bạn.

- Câu hỏi: Nam và Hà đang làm gì?

Trả lời: Nam và Hà đang ca hát

- Câu hỏi: Hai bạn và cả lớp có vui không?

Trả lời: Các bạn trong lớp rất vui.

- Câu hỏi: Vì sao em biết điều đó?

Trả lời: Các bạn đang tươi cười, vỗ tay tán thưởng, tặng hoa.

Nhận xét: Các tiếng Nam, Hà, ca, hát,... giống nhau ở chỗ đều có chứa chữ a.

II/ Hướng dẫn đọc

  Hướng dẫn đọc âm a

III/ Hướng dẫn viết

Chữ a gồm một nét cong phải và một nét móc ngược viết liền nhau.

IV/ Luyện đọc

a) Tranh 1:

- Câu hỏi: Nam và các bạn đang chơi trò gì?

Trả lời: Nam và các bạn đang chơi thả diều.

- Câu hỏi: Vì sao các bạn vỗ tay reo “a”?

Trả lời: Các bạn cảm thấy vui và thích thú khi thấy con diều của Nam bay cao.

b) Tranh 2:

- Câu hỏi: Hai bố con đang vui chơi ở đâu?

Trả lời: Hai bố con đang vui chơi ở công viên nước.

- Câu hỏi: Vì sao hai bố con lại reo “a”?

Trả lời: Vì trò chơi rất vui và thú vị.

V/ Luyện nói

Chào hỏi

Quan sát tranh, đóng vai theo các tình huống để luyện nói.

a) Tranh 1:

Tình huống: Tranh vẽ cảnh trước cổng trường. Bố đưa Nam đến trường và đang chuẩn bị rời khỏi. Nam chào tạm biệt bố để vào lớp.

Nam: Con chào bố ạ! (Hoặc: Con chào bố, con vào lớp ạ!)

b) Tranh 2: Nam đến cửa lớp thì gặp cô giáo

Nam: Em chào cô ạ! (Hoặc: Thưa cô, em vào lớp ạ!)