Bài 1: D d Đ đ

1/ Nhận biết

Quan sát và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy những mặt hàng gì được bày bán trong tranh?

Trả lời: dừa, dưa, đỗ, dế,...

- Câu hỏi: Tìm điểm chung của những tiếng em vừa tìm được?

Trả lời: dừa, dưa, đỗ, dế, đu đủ, đậu đũa, đđỏ... đều có chứa chữ d và chữ đ

* Chữ d:

* Chữ đ:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm d

Hướng dẫn đọc âm d:   

b) Âm dế

- Phân tích:

+ Tiếng dế gồm có âm d, âm ê và thanh sắc trên đầu âm ê

+ Âm d đứng trước, âm ê đứng sau, thanh sắc trên đầu âm ê

- Đánh vần: dờ - ê - dê - sắc - dế, dế

c) Âm đ

Hướng dẫn đọc âm đ:    

d) Tiếng đỗ

+ Tiếng đỗ gồm có âm đ, âm ô và thanh ngã trên đầu âm ô

+ Âm đ đứng trước, âm ô đứng sau, thanh ngã trên đầu âm ô

- Đánh vần: đờ - ô - đô - ngã - đỗ, đỗ

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ d

b) Chữ dế

Viết chữ d trước rồi viết chữ ê liền ngay sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ê

c) Chữ đ

d) Chữ đỗ

Viết chữ đ trước rồi viết chữ ô liền ngay sau, thanh ngã đặt trên đầu chữ ô

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và nhận xét:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: con dê, hạt dẻ, bờ đê

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Con dê có bộ lông màu trắng.

+ Đây là bờ đê quê em.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ d, đ:

Trả lời:

+ d: dao, dứa, dựa, dừa, dưa, da, dạ, dỗ,...

+ đ: đỗ, đỏ, đông, đống, động, đắng, đổ, đố, ....

Hướng dẫn đọc: Cô có đỗ đỏ.   

- Câu hỏi: Cô có gì?

Trả lời: Cô có đỗ đỏ.

- Câu hỏi: Ai có đỗ?

Trả lời: Cô có đỗ đỏ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: cái đàn, váy đầm, con diều.

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh:

Trả lời:

+ Cây đàn thật đẹp!

+ Bộ váy màu hồng.

+ Con diều mang rất nhiều màu sắc.

Hoạt động tập thể: Cùng nhau hát bài Dung dăng dung dẻ

“Dung dăng dung dẻ / Dắt trẻ đi chơi / Đôi mũ lên đầu / Đi chậm đi mau / Đến gặp ông trời / Xin vài hạt dẻ / Đem về cho bé / Dung dăng dung dẻ / ...