Bài 10: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a) Ôn tập kiến thức cần nhớ:

Quan sát các chữ cái trong bảng, ghép lại rồi đọc:

- d: do - dô - dơ

- đ: đo - đô - đơ

b) Luyện đọc từ ngữ

Quan sát chữ cái trong các đám mây rồi đọc lại:

- cá cờ

- cờ đỏ

- dỗ bé

- bó cỏ

- bờ đê

- đỗ đỏ

- đỡ bà

c. Luyện đọc câu:

- Bờ dê có dế   

- Bà có đỗ đỏ    

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện "Đàn kiến con ngoan ngoãn"

1. Nội dung câu chuyện

2. Tìm hiểu câu chuyện

- Bà kiến sống ở đâu?

Trả lời: Bà kiến sống một mình ở trong cái tổ nhỏ chật hẹp.

- Sức khỏe của bà kiến thế nào?

Trả lời: Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ.

- Đàn kiến con dùng vật gì để khiêng bà kiến?

Trả lời: Đàn kiến con dùng một chiếc lá đa vàng mới rụng để khiêng bà kiến.

- Đàn kiến con đưa bà kiến đến đâu?

Trả lời: Đàn kiến con đưa bà kiến đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Sau đó, tìm cho bà một ngôi nhà mới, tại một ụ đất cao ráo.

- Được ở nhà mới, bà kiến nói gì với đàn kiến con?

Trả lời: Được ở nhà mới, bà kiến đã nói với đàn kiến con rằng: “Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, đẹp đẽ. Bà thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Các cháu ngoan lắm! Bà cảm ơn các cháu thật nhiều!”

3. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

     Bà kiến đã già, một mình ở trong cải tổ nhỏ chật hẹp, ẩm ướt, Mấy hôm nay bà đau ốm cứ rên hừ hừ.

* Tranh 2:

Đàn kiến con đi ngang qua, thấy vậy bèn giúp đỡ bà. Chúng tha về một chiếc lá đa vàng mỗi rụng, dìu bà ngồi trên đó, rối lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát.

*Tranh 3:

Rối chúng chia nhau đi tìm nhà mới cho bà kiến. Cả đàn xúm vào khiêng chiếc lá, đưa bà kiến lên một ụ đất cao ráo.

* Tranh 4:

   Bà kiếm được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con: "Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, đẹp đẽ. Bà thấy khoẻ hơn nhiều lắm rồi. Các cháu ngoan lắm! Bà cảm ơn câc cháu thật nhiều!".

4. Ý nghĩa

Cần biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người lớn tuổi.