Bài 11: I i K k

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Nam đang làm gì?

Trả lời: Nam đang vẽ tranh.

- Câu hỏi: Nam vẽ con gì?

Trả lời: Nam vẽ con đà*

* Kì đà là một loài bò sát, thường sống ở những vùng rừng rậm gần sông suối, khe lạch, các đầm lầy, các cù lao, các khu rừng ẩm thấp của miền nhiệt đới. Phần lớn chúng làm tổ trong những hốc cây, kẽ đá. Chúng thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, cá làm thức ăn. Kì đà leo trèo rất giỏi, đặc biệt là leo trên đá, trên cây.

* Chữ k:

* Chữ i:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm  

b) Hướng dẫn đọc âm k     

c) Hướng dẫn đọc tiếng ki

- Phân tích:

+ Tiếng ki gồm có âm k và âm i

+ Âm k đứng trước, âm i đứng sau

- Đánh vần: cờ - i - ki, ki

c) Hướng dẫn đọc tiếng kì

- Phân tích:

+ Tiếng ki gồm có âm k, âm i và thanh huyền

+ Âm k đứng trước, âm i đứng sau

- Đánh vần: cờ - i - ki - huyền - kì, kì

d) Thực hành đọc

- kè - kẻ - kệ - kí - kỉ - kĩ

- bí đỏ - kẻ ô - đi đò - kì đà

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ i

b) Hướng dẫn viết chữ k

c) Hướng dẫn viết chữ kì đà

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ con vật gì?

Trả lời: Tranh vẽ con kì đà.

- Câu hỏi: Kì đà bò ở đâu?

Trả lời: Kì đà bỏ ở kẽ đá.

Hướng dẫn đọc: kì đà bò ở kẽ đá.     

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em nhìn thấy những ai trong tranh?

Trả lời: Nam và một người bạn.

- Câu hỏi: Những người ấy đang ở đâu?

Trả lời: Nam và bạn đang đứng ở hành lang.

- Câu hỏi: Họ đang làm gì?

Trả lời: Hai bạn đang làm quen với nhau.

Tình huống: Nam và một bạn nam khác đang đứng nói chuyện, làm quen với nhau ở hành lang giữa hai lớp học.

(HS tự thực hành: Hỏi những câu hỏi (Bạn tên là gì? Bạn học lớp nào?...) đồng thời giới thiệu bản thân mình cho bạn mới biết.