Bài 13: U u Ư ư

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trên bàn có gì?

Trả lời: Trên bàn có đu đủ.

- Câu hỏi: Bé đang làm gì?

Trả lời: Bé đang ăn đu đủ.

- Câu hỏi: Đu đủ như thế nào?

Trả lời: Đu đ chín ngọt l.

* Chữ u:

* Chữ ư:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm u     

b) Hướng dẫn đọc âm ư      

c) Hướng dẫn đọc tiếng đủ

- Phân tích:

+ Tiếng đủ gồm có âm đ, âm u và thanh hỏi

+ Âm đ đứng trước, âm u đứng sau, thanh hỏi ở trên đầu chữ u

- Đánh vần: đờ - u - đu - hỏi - đủ, đủ

d) Hương dẫn đọc tiếng lừ

- Phân tích:

+ Tiếng lừ gồm có âm l, âm ư và thanh huyền

+ Âm l đứng trước, âm ư đứng sau, thanh huyền ở trên đầu chữ ư

- Đánh vần: lờ - ư - lư - huyền - lừ, lừ

e) Thực hành đọc

- dù - đủ - hũ - cử - dự - lữ

- dù - đu đủ - hổ dữ

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ u

b) Hướng dẫn viết chữ ư

c) Hướng dẫn viết chữ

d) Hướng dẫn viết hổ dữ

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc: Cá hổ là cá dữ.    

- Câu hỏi: Cá hổ là loài cá như thế nào?

Trả lời: Cá hổ là cá dữ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em quan sát tranh và cho biết trong tranh có những ai?

Trả lời: Nam, các bạn học của Nam, chị sao đỏ (người đeo khăn quàng đỏ)

- Câu hỏi: Những người ấy đang ở đâu?

Trả lời: Các bạn đang ngồi ở sân trường.

- Câu hỏi: Họ đang làm gì?

Trả lời: Các bạn đang tự giới thiệu về bản thân mình.

Tình huống: Các bạn học sinh tự đứng lên giới thiệu về bản thân mình với chị sao đỏ.

(Học sinh chủ động thực hành)