Bài 19: Ng ng Ngh ngh

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh có những con vật nào?

Trả lời: Trong tranh có con trâu và con nghé.

(Con trâu là con có bộ lông màu đen. Con nghé là con có bộ lông màu vàng. Con nghé là con của con trâu)

- Câu hỏi: Con nghé đang làm gì?

Trả lời: Nghé đang theo mẹ ra ngõ.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm ng

b) Hướng dẫn đọc âm ngh

c) Hướng dẫn đọc tiếng ngõ

- Phân tích:

+ Tiếng ngõ gồm âm ng, âm o và thanh ngã.

+ Âm ng đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm o.

- Đánh vần: ngờ - o - ngo - ngã - ngõ, ngõ

d) Hướng dẫn đọc tiếng nghé 

- Phân tích:

+ Tiếng nghé gồm âm ngh, âm e và thanh sắc

+ Âm ngh đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm e.

- Đánh vần: ngờ - e - nghe - sắc - nghé, nghé

e) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng:

+ ngã - ngủ - ngự

+ nghe - nghé - nghĩ

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ ngã ba

+ ngõ nhỏ

+ củ nghệ

+ nghỉ hè

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ng

b) Hướng dẫn viết chữ ngh

c) Hướng dẫn viết chữ ngõ

d) Hướng dẫn viết chữ củ nghệ

- Viết chữ củ phía trước và chữ nghệ phía sau.

- Khoảng cách giữa chữ củ và chữ nghệ là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Nghé đã no cỏ. Nghé ngủ ở bờ đê.

(Chèn file)

- Câu hỏi: Tìm các tiếng có chứa ng hoặc ngh trong hai câu?

Trả lời: Nghé đã no cỏ. Nghé ngủ ở bờ đê.

- Câu hỏi: Nghé ăn gì?

Trả lời: Nghé ăn cỏ.

- Câu hỏi: Nghé ngủ ở đâu?

Trả lời: Nghé ngủ ở bờ đê.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đi đâu?

Trả lời: Các bạn nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi vườn bách thú.

- Câu hỏi: Hãy kể tên các con vật mà em thấy trong tranh?

Trả lời: voi, hươu cao cổ, hươu sao, nai, chim, chồn

- Câu hỏi: Em hãy nêu đặc điểm của một con vật mà em yêu thích trong số các con vật trên?

Gợi ý:

Voi là loại động vật vô cùng thông minh. Chúng sống hiền lành thành từng đàn. Đặc điểm nổi bật của chúng chính là đôi tay to và chiếc vòi dài. Chúng ăn lá cây, cỏ,.. thích tắm mát...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!