Bài 21: R r S s

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Bầy sẻ non ríu ra ríu rít bên mẹ.

- Câu hỏi: Hãy tìm tiếng có chứa r, s trong câu vừa tìm được?

Trả lời: Bầy sẻ non ríu ra ríu rít bên mẹ.

* Chữ r:

* Chữ s:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm r  - rờ

b) Hướng dẫn đọc âm s - sờ

c) Hướng dẫn đọc tiếng ra

- Phân tích:

+ Tiếng ra gồm có âm r và âm a

+ Âm r đứng trước, âm a đứng sau

- Đánh vần: rờ - a - ra, ra

d) Hướng dẫn đọc tiếng sẻ

- Phân tích:

+ Tiếng sẻ gồm có âm s, âm e và thanh hỏi

+ Âm s đứng trước, âm e đứng sau, thanh hỏi nằm trên đầu âm e

- Đánh vần: sờ - e - se - hỏi - sẻ, sẻ

e) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng

+ rạ - rế - rổ

+ sả - sẽ - sò

- Thực hành đọc từ ngữ

+ rổ rá

+ cá rô

+ su su

+ chữ số

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ r

b) Hướng dẫn viết chữ s

c) Hướng dẫn viết chũ rổ rá

d) Hướng dẫn viết chữ su su

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở chợ.

- Câu hỏi: Chợ có những gì?

Trả lời: Chợ có gà ri, cá rô, su su. Chợ có cả rổ rá.

- Câu hỏi: Tìm trong câu đã cho các tiếng có chứa r, s?

Trả lời: Chợ có gà ri, cá , su su. Chợ có cả rổ .

Hướng dẫn đọc: Chợ có gà ri, cá rô, su su. Chợ có cả rổ rá.     

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

a) Tranh 1:

- Câu hỏi: Em thấy có những ai trong tranh?

Trả lời: Tranh có bà, bố mẹ và Nam.

- Câu hỏi: Họ đang làm gì?

Trả lời: Bà và bố mẹ tổ chức sinh nhật cho Nam.

-> Tình huống: Cả nhà tổ chức sinh nhật cho Nam. Bà tặng quà cho Nam, Nam cảm ơn bà.

Gợi ý hội thoại:

Bà: Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé! Bà có quà tặng cháu này!

Nam: Cháu cảm ơn bà ạ!

b) Tranh 2:

- Câu hỏi: Em thấy có những ai trong tranh?

Trả lời: Tranh có một bạn nhỏ và bố của bạn ấy.

- Câu hỏi: Họ đang làm gì?

Trả lời: Bố tặng quà cho bạn nhỏ.

-> Tình huống: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi công tác xa và tặng quà cho bạn ấy.

Gợi ý hội thoại:

Bạn nhỏ: A bố về rồi! Con chào bố ạ!

Bố: Chào con gái! Bố có món quà tặng con này!

Bạn nhỏ: Con cảm ơn bố ạ!