Bài 22: T t Tr tr

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Nam đang làm gì?

Trả lời: Nam đang tô tranh.

- Câu hỏi: Nam đang tô tranh gì?

Trả lời: Nam tô bức tranh cây tre.

- Câu hỏi: Tìm trong câu đã cho các tiếng có chứa t, tr?

Trả lời: Nam bức tranh cây tre.

* Chữ t:

* Chữ tr:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm t - tờ

b) Hướng dẫn đọc âm tr - trờ

c) Hướng dẫn đọc tiếng

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm t, âm ô

+ Âm t đứng trước, âm ô đứng sau

- Đánh vần: tờ - ô - tô, tô

d) Hướng dẫn đọc tiếng tre

- Phân tích:

+ Tiếng tre gồm có âm tr, âm e

+ Âm tr đứng trước, âm e đứng sau.

- Đánh vần: trờ - e - tre, tre

e) Thực hành đọc:

- Thực hành đọc tiếng:

+ Tá - tạ - tẻ

+ Trê - trò - trổ

- Thực hành đọc từ:

+ Ô tô

+ Sư tử

+ Cá trê

+ Tre ngà

*Chú thích:

- Sư tử: loài thú họ mèo duy nhất có lông đuôi, có bờm; thường sống ở khu vực savan (đồng cỏ) và thảo nguyên.

- Cá trê: là loài cá nước ngọt, da trơn, sống dưới tầng đáy, có râu ở đầu.

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ t

b) Hướng dẫn viết chữ tr

Chữ t viết trước, chữ viết liền ngay sau chữ t

c) Hướng dẫn đọc tiếng ô tô

d) Hướng dẫn đọc tiếng cá trê

- Viết chữ cá phía trước, viết chữ trê phía sau.

- Khoảng cách giữa chữ cá và chữ trê là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai trong bức tranh?

Trả lời: Tranh vẽ mẹ, Hà và hình ảnh một hồ cá.

- Câu hỏi: Hà đang làm gì?

Trả lời: Hà đang tả hồ cá

- Câu hỏi: Hồ cá như thế nào? Hồ có to không? Trong hồ có những loại cá gì?

Trả lời: Hồ to, có cá mè, cá trê, cá rô.

Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa âm tr, t trong câu đã cho?

Trả lời: Hà tả hồ cá. Hồ to, có cá mè, cá trê, cá rô.

Hướng dẫn đọc: Hà tả hồ cá. Hồ to, có cá mè, cá trê, cá rô.     

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Theo em, vì sao cá heo bị chết?

Trả lời: Vì cá heo ăn phải rác thải của con người thả xuống.

- Câu hỏi: Bạn nhỏ trong bức tranh đã làm gì?

Trả lời: Bạn ấy đã vứt rác xuống biển.

- Câu hỏi: Theo em, chúng ta cần làm gì để bảo vệ cá heo, bảo vệ môi trường biển?

Trả lời: Chúng ta không nên vứt rác bừa bãi xuống biển.