Bài 23: Th th ia

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy có những gì xuất hiện trong tranh?

Trả lời: Đèn ông sao, ông trăng sáng, múa lân, đánh trống, các bạn nhỏ, chú Cuội, chị Hằng.

- Câu hỏi: Theo em, các bạn nhỏ đang tham gia lễ hội gì?

Trả lời: Trung thu.

- Câu hỏi: Các bé đang được chú Cuội và chị Hằng chia cho gì?

Trả lời: Các bé được chia quà.

- Tìm trong câu các tiếng có chứa âm th, ia?

Trả lời: Trung thu, bé được chia quà.

* Chú thích: Trung thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, trẻ em thường được chia quà và tổ chức các trò vui như rước đèn ông sao, phá cỗ trung thu, múa lân,...

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm th - thờ

b) Hướng dẫn đọc âm ia

c) Hướng dẫn đọc tiếng thu

- Phân tích:

+ Tiếng thu có chứa âm th và âm u

+ Âm th đứng trước, âm u đứng sau

- Đánh vần: thờ - u - thu, thu

d) Hướng dẫn đọc tiếng chia

- Phân tích:

+ Tiếng chia có chứa âm ch và âm ia

+ Âm ch đứng trước, âm ia đứng sau

- Đánh vần: chờ - ia - chia, chia

e) Hướng dẫn đọc

- Hướng dẫn đọc tiếng:

+ thẻ - thọ - thơ

+ đĩa - mía - thìa

- Hướng dẫn đọc từ ngữ:

+ thủ đô

+ lá thư

+ thìa dĩa

+ lá tía tô

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ th

Chữ viết trước, chữ viết liền ngay sau chữ t

b) Hướng dẫn viết chữ ia

Chữ i viết trước, chữ a viết liền ngay sau chữ i

c) Hướng dẫn viết chữ thủ đô

- Chữ thủ viết trước, chữ đô viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ thủ và chữ đô là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ thìa

- Chữ th viết trước, chữ ia viết liền ngay sau.

- Dấu huyền đặt trên đầu chữ i

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trong một bữa ăn.

Câu hỏi: Gia đình bạn nhỏ có những ai?

Trả lời: có bố, mẹ và bạn nhỏ.

Câu hỏi: Bạn nhỏ chia dĩa to cho ai?

Trả lời: Bạn nhỏ chia dĩa to cho bố mẹ.

Câu hỏi: Bạn nhỏ chia dĩa nhỏ cho ai.

Trả lời: Bạn nhỏ chia dĩa nhỏ cho mình.

Hướng dẫn đọc: Bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà. Thìa dĩa to cho bố mẹ. Thìa dĩa nhỏ cho bé.     

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và nói theo tranh:

a) Tranh 1:

Tình huống: Cô cho Nam mượn bút và Nam cảm ơn cô.

Cô giáo: Cô cho em mượn cái bút này!

Nam: * đưa hai tay ra nhận * Em cảm ơn cô ạ!

b) Tranh 2:

Bạn cho Nam mượn sách, Nam cảm ơn bạn.

Bạn: Mình cho bạn mượn sách này!

Nam: Mình cảm ơn bạn nhé!