Bài 25: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a) Luyện đọc tiếng

Quan sát hai bảng, đọc các âm rồi ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng:

* Bảng 1:

- r: ri - ru - rư

- s: si - su - sư

- t: ti - tu - tư

- tr: tri - tru - trư

- th: thi - thu - thư

* Bảng 2:

- t: tia - tua - tưa

- th: thia - thua - thưa

b) Luyện đọc từ ngữ

- củ sả

- lưa thưa

- rễ tre

- lá mía

- mùa thu

- cửa sổ

- khế chua

- tổ cò

c) Luyện đọc câu

Mùa hè, nhà bà có dừa, có dưa lê. Mùa thu, nhà bà có na, có thị.   

* Chú thích:

- Mùa hè: Ở nước ta, mùa hè vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, trời nóng nực, thường có mưa rào.

- Mùa thu: Ở nước ta, mùa thu vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, trời mát mẻ.

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện "Chó sói và cừu non"

1. Nội dung câu chuyện     

2. Tìm hiểu câu chuyện

Quan sát tranh, nhớ lại nội dung câu chuyện và trả lời các câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Phần mở đầu cho biết truyện có những nhân vật nào?

Trả lời: Truyện có hai nhân vật là chó sói và cừu non.

- Câu hỏi: Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải chuyện gì?

Trả lời: Cừu non gặp phải một con sói.

- Câu hỏi: Cừu non nói gì với sói?

Trả lời: Cừu non đã nói với sói rằng: “Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài hát thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi.”

- Câu hỏi: Cừu non đã làm gì để thoát khỏi sói?

- Trả lời: Cừu non đã ráng sức be lên thật to để anh chăn cừu nghe thấy và đến cứu.

- Câu hỏi: Câu chuyện kết thúc như thế nào

Trả lời: Cừu non thoát nạn, chó sói độc ác bị anh chăn cừu đánh cho no đòn phải bỏ chạy.

3. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng mà chưua kiếm được gì. Gần tối, nó đi ra cửa rừng thì gặp một đàn cừu. Cuối đàn, một chú cừu non đi tụt lại sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng áp sát chú cừu non.

* Tranh 2:

Thấy sói, cừu non hoảng hồn. Cố trấn tĩnh, cừu non bước tới trước mặt sói, nói:

- Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài hát thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi.

* Tranh 3:

Nghe cừu nói vậy, sói mừng thầm. Sói đồng ý, Cừu non ráng sức be lên thật to. Tiếng be be của cừu dội vào vách núi. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại. Nhân lúc chó sói đang vểnh tai nghe hát không để ý, anh chăn cừu nện cho nó một trận.

* Tranh 4:

Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, bỏ chạy.

4. Ý nghĩa

- Không nên tách rời khỏi tập thể.

- Khi gặp tình huống bất ngờ cần nóí cho người lớn biết, bình tĩnh để xử lí tình huống.