Bài 25: s x

1/ Làm quen

* sẻ:

- Tiếng sẻ gồm âm s, âm e và thanh hỏi.

- Âm s đứng trước, âm e đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm e

- Đánh vần: sờ - e - se - hỏi - sẻ, sẻ

* xe:

- Tiếng xe gồm âm x, âm e.

- Âm x đứng trước, âm e đứng sau

- Đánh vần: xờ - e - xe, xe

2/ Mở rộng vốn từ

Tìm trong tranh tiếng có chứa âm s, âm x:

Trả lời:

3/ Tập đọc

Quan sát tranh, đọc kĩ câu chuyện và hoàn thành bài tập sau:

Trả lời:

4/ Tập viết

- Chữ s: cao hơn 2 li một chút; gồm 3 nét: nét thẳng xiên, nét thắt và nét cong phải. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 1, viết nét thẳng xiên, phía trên nối với nét thắt, tạo thành vòng xoắn (cao hơn ĐK 3 một chút). Đưa bút viết tiếp nét cong phải, dừng bút ở khoảng giữa ĐK 1 và ĐK 2 (gần nét thẳng xiên).

- Chữ x: cao 2 li; gồm 1 nét cong phải, 1 nét cong trái. Cách viết: Đặt bút dưới ĐK 3 một chút, viết nét cong phải, dừng bút ở khoảng giữa ĐK 1 và ĐK 2. Từ điểm dừng, lia bút sang phải (dưới ĐK 3 một chút), viết tiếp nét cong trái cân đối với nét cong phải. Hai nét cong chạm lưng vào nhau.

- Tiếng sẻ, viết 5 trước, e sau, dấu hỏi đặt trên e.

- Tiếng xe, viết x trước, e sau.