Bài 26: Kể chuyện Kiến và bồ câu

1/ Nghe kể chuyện

2/ Trả lời câu hỏi

Câu hỏi: Chuyện gì xảy ra khi kiến xuống suối uống nước?

Trả lời: Khi kiến xuống suối, sóng trào lên, cuốn kiến đi và suýt dìm chết nó.

Câu hỏi: Nhờ đâu kiến thoát chết?

Trả lời: Nhờ bồ câu thả một cành lá xuống suối, kiến bò lên lá, sóng đưa lá dạt vào bờ nên kiến thoát chết.

Câu hỏi: Bác thợ săn làm gì khi nhìn thấy bồ câu?

Trả lời: Bác thợ săn giương súng nhắm bắn bồ câu.

Câu hỏi: Kiến đã cứu bồ câu như thế nào?

Trả lời: Kiến đốt vào chân bác thợ săn. Bác thợ săn giật mình, la to, bồ câu nghe động, bay vụt đi.

3/ Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Hôm ấy, kiến khát nước, tìm xuống suối. Chẳng may, sóng nước trào lên, cuốn kiến đi và suýt dìm chết nó.

* Tranh 2:

Bồ câu bay qua nhìn thấy. Nó bèn thả xuống suối một cành lá. Kiến bò lên lá, sóng đưa lá dạt vào bờ. Nhờ vậy kiến thoát chết. Kiến rất biết ơn bồ câu.

* Tranh 3:

Mấy ngày sau, bồ câu đậu trên cành cây, không biết rằng có một bác thợ săn đang rình bắn nó.

* Tranh 4:

Kiến nhìn thấy bác thợ săn sắp bắn bồ câu, bèn chạy tới, đốt thật mạnh vào chân bác thợ săn. Bác ta giật mình, la to: “ôi! ôi!...”. Bồ câu nghe động, giật mình bay vụt đi.

4/ Ý nghĩa

Câu chuyện kể về hai bạn kiến và bồ câu đã biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Câu chuyện muốn nói: cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.Mình vì người khác, người khác sẽ vì mình.