Bài 27: Ôn tập

I/ Kiến thức cần nhớ

Quy tắc dùng ng/ngh

II/ Củng cố kiến thức

1. Tập đọc

Đọc kĩ câu chuyện rồi trả lời những câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Bà Bi ở đâu?

Trả lời: Bà Bi ở quê.

- Câu hỏi: Nghỉ hè, Bi ở đâu?

Trả lời: Nghỉ hè, Bi ở nhà bà.

- Câu hỏi: Xa nhà, Bi cảm thấy như thế nào?

Trả lời: Bi nhớ bố mẹ.

- Câu hỏi: Bi ước điều gì?

Trả lời: Bi ước giá bà ra phố ở nhà Bi.

- Câu hỏi: Vì sao Bi lại ước như vậy?

Trả lời: Vì như thế Bi đỡ nhớ bà, nhớ bố mẹ.

2. Chọn ng hay ngh để điền vào chỗ trống?

Trả lời:

3. Tập chép