Bài 27: V v X x

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

* Chữ v:

* Chữ x:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm v – vờ

b) Hướng dẫn đọc âm x – xờ

c) Hướng dẫn đọc tiếng vẽ

- Phân tích:

+ Tiếng vẽ gồm âm v, âm e và thanh ngã.

+ Âm v đứng trước, âm e đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm e

- Đánh vần: vờ - e - ve - ngã - vẽ, vẽ

d) Hướng dẫn đọc tiếng xe

- Phân tích:

+ Tiếng xe gồm có âm x, âm e

+ Âm x đứng trước, âm e đứng sau.

- Đánh vần: xờ - e - xe, xe

e) Thực hành đọc:

- Thực hành đọc tiếng:

+ võ - vở - vua

+ xỉa - xứ - xưa

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ vở vẽ

+ vỉa hè

+ xe lu

+ thị xã

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ v

b) Hướng dẫn viết chữ x

c) Hướng dẫn đọc tiếng vở vẽ

d) Hướng dẫn đọc tiếng xe lu

- Chữ xe viết trước, chữ lu viết sau

- Khoảng cách giữa chữ xe và chữ lu là một con chữ

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, dựa vào phần đã đọc rồi trả lời câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà đi đâu?

Trả lời: Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà về quê.

- Câu hỏi: Quê Hà có gì đặc biệt?

Trả lời: Quê Hà là xứ sở của dừa.

* Chú thích: Xứ sở của dừa là nơi trồng nhiều dừa (Bến Tre, Phú Yên,...)

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hai tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Vẽ cảnh thành phố và nông thôn.

- Câu hỏi: Em thấy những gì có trong mỗi tranh?

Trả lời: Tranh thứ nhất có nhiều nhà cao tầng, đường nhựa to và nhiều xe cộ. Tranh thứ hai có đường đất, có trâu kéo xe, ao hồ, có người câu cá,...

- Câu hỏi: Cảnh vật trong hai tranh có gì khác nhau?

Trả lời: Cảnh thành phố nhộn nhịp. Cảnh nông thôn thanh bình.