Bài 28: Y y

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Hai bạn nhỏ dắt tay chiếc đồng hồ để đi học.

- Câu hỏi: Theo em, thời gian có quan trọng không?

Trả lời: Thời gian vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn đọc: Thời gian quý hơn vàng bạc.    

- Câu hỏi: Tìm âm y trong câu em vừa đọc?

Trả lời: Thời gian quý hơn vàng bạc.

* Chữ y

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm y

b) Hướng dẫn đọc tiếng quý

- Phân tích:

+ Tiếng quý gồm có âm qu, âm y và thanh sắc.

+ Âm qu đứng trước, âm y đứng sau, thanh sắc nằm trên đầu âm y

- Đánh vần: quờ - y - quy - sắc - quý

c) Thực hành đọc.

- Thực hành đọc tiếng: quy - quỳ - quý - quỹ - quỵ - ý

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ y tá

+ dã quỳ

+ đá quý

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ y

b) Hướng dẫn viết chữ y tá

c) Hướng dẫn viết chữ đá quý

- Viết chữ đá phía trước, chữ quý phía sau.

- Khoảng cách của chữ đá và chữ quý là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, dựa vào nội dung vừa đọc và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa âm y trong câu vừa đọc?

Trả lời: Mẹ và Hà ghé nhà dì Kha. Dì kể cho Hà nghe về bà. Hà chú ý nghe dì kể.

- Câu hỏi: Dì của Hà tên là gì?

Trả lời: Dì của Hà tên là Kha.

- Câu hỏi: Dì kể cho Hà nghe về ai?

Trả lời: Dì thường kể cho Hà nghe về bà.

- Câu hỏi: Theo em, vì sao Hà chú ý nghe Hà kể?

Gợi ý câu trả lời: Vì Hà rất quan tâm đến bà và dì.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh ai đang cảm ơn ai?

Trả lời: Tranh 1 là bạn nữ cảm ơn bạn nam đã cho mình đi chung ô. Tranh 2 là bạn nhỏ cảm ơn ông bà đã lì xì cho mình.

- Câu hỏi: Ánh mắt của người cảm ơn trong hai tranh có gì khác nhau?

Trả lời: Tranh 1 bạn nữ không nhìn vào bạn nam khi nói lời cảm ơn. Tranh 2 bạn nhỏ nhìn vào ông bà khi nói lời cảm ơn.

- Câu hỏi: Theo em, người nào có ánh mắt phù hợp hơn khi cảm ơn?

Trả lời: Theo em, chúng ta cần dùng ánh mắt chân thành khi cảm ơn giống bạn nhỏ ở tranh số 2.

- Câu hỏi: Qua đó, em ghi nhớ điều gì khi cảm ơn?

Trả lời: Cần cảm ơn khi được người khác giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ, cần thể hiện sự chân thành khi cảm ơn thông qua ánh mắt, cử chỉ, hành động và lời nói.