Bài 29: tr ch

1/ Làm quen

* tre:

- Tiếng tre gồm âm tr, âm e .

- Âm tr đứng trước, âm e đứng sau

- Đánh vần: trờ - e - tre, tre

* chó:

- Tiếng chó gồm âm ch, âm o và thanh sắc .

- Âm ch đứng trước, âm o đứng sau, thanh sắc trên đầu âm o

- Đánh vần: chờ - o - cho - sắc - chó, chó

2/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và tìm tiếng chứa âm tr, âm ch:

Trả lời:

a. Tiếng có chứa âm tr trong tranh: trà, trê, trĩ

Tìm thêm những tiếng khác chứa âm tr: tro bếp, cây tre, trẻ em, ...

b. Tiếng có chứa âm ch trong tranh: chõ, chị, chỉ

Tìm thêm những tiếng khác chứa âm ch: cha mẹ, chả giò, ...

3/ Tập đọc

Thực hành:

Ghép hình với chữ:

Trả lời:

4/ Tập viết

- Chữ tr: là chữ ghép từ hai chữ tr.

- Tiếng tre, viết tr trước, e sau.

- Chữ ch, là chữ ghép từ hai chữ c (1 nét cong trái) và h.

- Tiếng chó, viết ch trước, o sau, dấu sắc đặt trên o.