Bài 3: C c Dấu sắc

I/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: Nam và bố của bạn ấy.

- Câu hỏi: Nam và bố đang làm gì?

Trả lời: Nam và bố câu cá.

- Câu hỏi: Theo em tâm trạng của Nam như thế nào khi được bố đưa đi câu cá?

Trả lời: Nam cảm thấy rất vui và hào hứng.

Nhận xét: Trong câu “Nam và bố câu cá” có hai chữ c được lặp lại.

II/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm c

Hướng dẫn đọc âm c:   

b) Hướng dẫn đọc tiếng

* ca:

- Phân tích:

+ Tiếng ca gồm có âm c và âm a

+ Âm c đứng trước, âm a đứng sau

- Đánh vần: cờ - a - ca, ca

* cá:

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm c, âm a và thanh sắc

+ Âm c đứng trước, âm a đứng sau, thanh sắc trên đầu âm a

- Đánh vần: cờ - a - ca - sắc - cá, cá

c) Thực hành đọc ca, cà, cá:

- ca: cờ - a - ca, ca

- cà: cờ - a - ca - huyền - cà, cà

- cá: cờ - a - ca - sắc - cá, cá

III/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ c

b) Hướng dẫn viết chữ cá

 

IV/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Ở hồ cá.

- Câu hỏi: Bà và Hà thấy gì dưới hồ?

Trả lời: Bà và Hà thấy cá dưới hồ.

- Câu hỏi: Em thử đoán xem Hà đã nói gì khi đó?

Trả lời: Hà đã nói “A, cá”

- Câu hỏi: Tâm trạng của Hà như thế nào khi nhìn thấy những chú cá?

Trả lời: Hà cảm thấy ngạc nhiên và thích thú.

V/ Hoạt động mở rộng

Chào hỏi

 

Quan sát tranh, đóng vai theo các tình huống để luyện nói:

a) Tranh 1:

Tình huống: Tranh vẽ cảnh Nam vừa bước tới cổng trường đã vui vẻ chào bác bảo vệ.

- Nam: Cháu chào bác ạ.

b) Tranh 2:

Tình huống: Nam bước vào lớp và đưa tay vui vẻ chào các bạn trong lớp.

- Câu hỏi: Chào các bạn nhé!

Kết luận: Chúng ta cần biết cách chào hỏi những người xung quanh mình.