Bài 3: ia

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: mía, nĩa, thìa, ...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: Đều có vần ia

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm ia

Hướng dẫn đọc âm ia:     

b) Tiếng mía

- Phân tích:

+ Tiếng mía gồm có âm m, vần ia và thanh sắc

+ Âm m đứng trước, vần ia đứng sau, dấu sắc đặt trên đầu chữ i

- Đánh vần: mờ - ia - mia - sắc - mía, mía

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ ia

Viết chữ i phía trước và chữ a liền ngay phía sau.

b) Chữ mía

Chữ m đứng trước, vần ia đứng sau, dấu sắc đặt trên đầu chữ i

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: nĩa, tía tô, chả chìa, cá lia thia

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Nĩa thường được dùng trong bữa ăn.

+ Tía tô thường được dùng để nấu canh.

+ Chả chìa là đặc sản của Hải Phòng.

+ Cá lia thia là loài cá cảnh có hình dáng đẹp mắt.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ ia:

Trả lời: bìa sách, bò bía, tỉa cây, tia sáng, ....

Hướng dẫn đọc:    

- Câu hỏi: Thỏ vẽ gì?

Trả lời : nho.

- Câu hỏi: Những ai vẽ cá lia thia?

Trả lời: Mi và Lu.

5/ Hoạt động mở rộng

Trò chơi thả đỉa ba ba

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tranh vẽ bốn bạn nhỏ.

- Câu hỏi: Các bạn nhỏ đang làm gì?

Trả lời: Các bạn nhỏ đang chơi thả đỉa ba ba.

Hoạt động mở động: Chơi trò chơi thả đỉa ba ba lời mới “Thả đỉa ba ba / Chú mèo đi hia đang chạy vào nhà / Bắt cá lia thia / Mèo ta lấy đĩa, lất thêm cái nĩa / Mèo chia cho bạn,...” nhảy vào vòng tròn có chữ có vần ia, vừa nhảy vừa đọc chữ.