Bài 3: Kể chuyện Hai con dê

1/ Nghe kể chuyện

2/ Trả lời câu hỏi

- Tranh 1: Hai con dê muốn làm gì?

Trả lời: Hai con dê muốn đi qua một chiếc cầu.

- Tranh 2: Trên cầu, hai con dê thế nào?

Trả lời: Trên cầu, hai con dê đều tranh đi trước Không con nào chịu nhường con nào.

- Tranh 3: Đến giữa cầu, hai con dê làm gì?

Trả lời: Đến giữa cầu, chúng cãi nhau rồi húc nhau.

- Tranh 4: Kết quả ra sao?

Trả lời: Cả hai con cùng lăn tòm xuống nước. Chúng vừa ngã đau vừa không qua được cầu.

3/ Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Có hai con dê cùng đi qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một dòng suối nhỏ. Dê đen đi từ đằng này lại. Dê trắng đi từ đằng kia sang.

* Tranh 2:

Cả hai con đều tranh sang trước. Không con nào chịu nhường con nào.

* Tranh 3:

Đến giữa cầu, chúng cãi nhau rồi húc nhau.

* Tranh 4:

Cả hai cùng lăn tòm xuống nước. Thế là chỉ vì không biết nhường nhau mà cả hai con dê vừa ngã đau vừa không qua được suối.

4/ Ý nghĩa

- Cần bình tĩnh, nhường nhịn lẫn nhau.

- Không nên tranh cãi, đánh nhau.

5/ Hoạt động mở rộng

Tập hát: Chúng em là học sinh lớp Một

Thực hành hát: