Bài 3: L l H h

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: hành, hẹ, lê, lựu, hoa,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: hành, hẹ, lê, lựu, thanh long, lan, huệ, hoa hồng,... đều có chứa chữ h và chữ l

* Chữ h

* Chữ l:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm l

Hướng dẫn đọc âm l:   

b) Tiếng lá

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm l , âm a và thanh sắc

+ Âm l đứng trước, âm a đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm a

- Đánh vần: lờ - a - la - sắc - lá, lá

c) Âm h

Hướng dẫn đọc âm h:   

d) Tiếng hẹ

- Phân tích:

+ Tiếng hẹ gồm có âm h , âm e và thanh nặng

+ Âm h đứng trước, âm e đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới âm e

- Đánh vần: hờ - e - he - nặng - hẹ, hẹ

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ l

b) Chữ lá

Chữ gồm có chữ l đứng trước, chữ a đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

c) Chữ h

d) Chữ hẹ

Chữ hẹ gồm có chữ h đứng trước, chữ e đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ e

4/ Mở rộng vốn từ

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: lọ, lê, hồ, le le

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Lọ để cắm hoa.

+ Quả lê rất ngọt

+ Hồ nước trong veo.

+ Chú le le thật nhỏ bé!

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ h, l

Trả lời:

+ h: hoa hồng, hương, hình, hộp, hạ, hổ, hiên, hến, hiền,...

+ l: lính, liễu, lũ, lạt, lạnh,...

Hướng dẫn đọc: Dì có hẹ và lê.    

Câu hỏi: Dì có gì?

Trả lời: hẹ và lê

Câu hỏi: Hẹ và lê của ai?

Trả lời: của dì.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: học sinh, ca hát, cười nói

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Học sinh đang hát “là lá la...”

+ Học sinh đang cười “hà há ha...”

Hoạt động tập thể: Học sinh thi nói có nhịp điệu hoặc hát bài hát có l, h

Ví dụ: la là lá la, ha hà há ha, li lì lí li, hi hì hí hi, lơ lờ lớ lơ, hơ hờ hớ hơ,...