Bài 30: Ôn tập và kể chuyện

1/ Đọc

a. Đọc âm và tiếng

Quan sát bảng, ghép các âm đầu với nguyên âm để tạo thành các tiếng theo mẫu:

- ph: pha - phe - phê - phơ

- qu: qua - que - quê - quơ

- v: va - ve - vê - vơ

- x: xa - xe - xê - xơ

b. Đọc từ ngữ

Quan sát tranh rồi đọc các từ có trong mỗi trang sách:

- phố cổ

- qua phà

- vỉa hè

- đá quý

- cổ vũ

- xa xa

- xứ sở

c. Đọc câu

Nhà bé ở Thủ đô. Thủ đô có Bờ Hồ. Quê bé ở Phú Thọ. Phú Thọ có chè, có cọ. Xa nhà, bé nhớ mẹ. Xa quê, bé nhớ bà.     

Luyện đọc rồi trả lời các câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Nhà bé ở đâu?

Trả lời: Nhà bé ơ Thủ đô.

- Câu hỏi: Quê bé ở đâu?

Trả lời: Quê bé ở Phú Thọ.

- Câu hỏi: Phú Thọ có gì đặc biệt?

Trả lời: Phú Thọ có chè, có cọ.

- Câu hỏi: Xa nhà, bé nhớ ai?

Trả lời: Xa nhà, bé nhớ mẹ.

- Câu hỏi: Xa quê, bé nhớ ai?

Trả lời: Xa quê, bé nhớ bà.

2/ Viết

3/ Kể chuyện "Kiến và dế mèn"

a. Nội dung câu chuyện    

b. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Mùa thu đến, đàn kiến làm gì?

Trả lời: Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn.

- Câu hỏi: Còn dế mèn làm gì?

Trả lời: Dế mèn suốt ngày vui chơi.

- Câu hỏi: Đông sang, đói quá, dế mèn đã làm gì?

Trả lời: Đông sang, đói quá, dế mèn đã tìm đến nhà kiến để xin ăn.

- Câu hỏi: Chị kiến lớn đã nói gì với dế mèn?

Trả lời: Chị kiến lớn đã nói với dế mèn rằng: Muốn có thức ăn thì phải chăm chỉ lao động.

- Câu hỏi: Xuân về dế mèn cùng đàn kiến làm gì?

Trả lời: Dế mèn vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm thức ăn.

c. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn.

* Tranh 2:

Còn dế mèn thì suốt ngày vui chơi. Một ngày, dế mèn hỏi kiến:

- Sao các bạn làm việc suốt ngày thế?

- Chúng tôi tích trữ lương thực đấy.

Dế mèn tiếp tục rong chơi.

* Tranh 3:

Mùa đông đến, dế mèn không kiếm đâu ra thức ăn. Đói quá, nó tìm đến nhà kiến. Đàn kiến đang cùng nhau ăn uống vui vẻ trong ngôi nhà ấm áp. Dế cất lời:

- Các bạn kiến ơi, tôi đói quá, cho tôi ăn với!

Đàn kiến nhìn dế mèn, chị kiến lớn nói:

- Vào đây cùng ăn với chúng tôi đi!

Khi ăn uống xong, chị kiến lớn nhẹ nhàng nói:

- Dế mèn ạ, muốn có thức ăn thì phải chăm chỉ lao động.

Dế mèn đã hiểu ra.

* Tranh 4:

Và khi mùa xuân đến, dế vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm thức ăn.

d. Ý nghĩa câu chuyện

Phải chăm chỉ lao động thì mới có được cơm ăn, áo mặc, mới có được cuộc sống ấm no.