Bài 32: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

1/ Nghe kể chuyện

2/ Trả lời câu hỏi

- Câu hỏi: Trước khi đi, dê mẹ dặn các con điều gì?

Trả lời: Dê mẹ dặn các con phải đề phòng lão sói. Lão sói nói giọng khàn, chân đen sì. Khi nào về, mẹ sẽ gõ cửa và hát bài hát làm hiệu, các con hãy mở cửa.

- Câu hỏi: Sói làm gì khi dê mẹ vừa ra khỏi nhà?

Trả lời: Sói đứng rình ngoài cửa nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ đi rồi, lão rón rén đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát bài hát mà lão vừa nghe lỏm.

- Câu hỏi: Vì sao bầy dê con không mở cửa, đồng thanh đuổi sói đi?

Trả lời: Vì bầy dê con nhận ra giọng sói khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng còn thấy một cái chân đen sì dưới khe cửa.

- Câu hỏi: Thấy vậy, sói làm gì?

Trả lời: Sói đành cụp đuôi, lủi mất.

- Câu hỏi: Dê mẹ về nhà khen các con thế nào?

Trả lời: Dê mẹ trở về, đàn con nhận ra giọng mẹ, mở cửa và kể cho mẹ nghe chuyện không mắc lừa sói. Dê mẹ khen các con khôn ngoan, biết nghe lời mẹ.

3/ Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Dê mẹ phải vào rừng kiếm cỏ. Nó dặn đàn con:

- Mẹ đi vắng, các con ở nhà phải dè chừng lão sói đấy. Lão sói nói giọng khàn khàn, chân lão đen sì. Khi nào về, mẹ sẽ gõ cửa và hát thế này nhé: “Các con ngoan ngoãn. Mau mở cửa ra. Mẹ đã về nhà. Cho các con bú

* Tranh 2:

Lão sói đứng rình ngoài cửa đã nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ đi rồi, lão rón rén đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát bài hát mà lão vừa nghe lỏm.

* Tranh 3:

Bầy dê con nhận ra ngay giọng hát khàn khàn, không trong trẻo như giọng mẹ. Chúng còn thấy một cái chân đen sì dưới khe cửa. Thế là cả bầy cùng nói to: “Sói đi đi!”.

* Tranh 4:

Thấy vậy, sói đành cụp đuôi, lủi mất.

* Tranh 5:

Dê mẹ trở về, gõ cửa và hát. Đàn dê con nhận ngay ra giọng mẹ. Chúng mở cửa và tranh nhau kể cho mẹ nghe chuyện không mắc lừa sói. Dê mẹ khen các con thật khôn ngoan và biết nghe lời mẹ.

4/ Ý nghĩa

Câu chuyện khuyên các em phải khôn ngoan, có tinh thần cảnh giác, biết nghe lời mẹ như bầy dê con mới không mắc lừa kẻ xấu.