Bài 32: on ôn ơn

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ con vật gì?

Trả lời: Sơn ca.

- Câu hỏi: Em hãy đọc những gì được viết trong thẻ của các bạn sơn ca?

Trả lời: on, ôn, ơn, lớn khôn, sơn ca.

Hướng dẫn đọc: Sơn ca véo von: Mẹ ơi, con đã lớn khôn.   

- Câu hỏi: Tìm các vần on, ôn, ơn có trong câu mà em vừa đọc?

Trả lời: Sơn ca véo von: Mẹ ơi, con đã lớn khôn.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần on, ôn, ơn

- Ba vần on, ôn, ơn đều có âm n ở phía sau giống nhau. Khác nhau ở âm o, ô, ơ đứng đầu.

b) Hướng dẫn đọc tiếng con

- Phân tích:

+ Tiếng con gồm có âm c, âm on

+ Âm c đứng trước, âm on đứng sau.

- Đánh vần: cờ - on - con

c) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng:

+ giòn - ngon

+ bốn - nhộn

+ gợn - lớn

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ nón lá

+ con chồn

+ sơn ca

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết vần on

- Chữ o viết trước, chữ n viết liền ngay sau chữ o.

b) Hướng dẫn viết vần ôn

- Chữ ô viết trước, chữ n viết liền ngay sau chữ ô.

c) Hướng dẫn viết vần ơn

- Chữ ơ viết trước, chữ n viết liền ngay sau chữ ơ.

d) Hướng dẫn viết từ con chồn

- Viết chữ con phía trước, chữ chồn viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ con và chữ chồn là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết từ sơn ca

- Viết chữ sơn phía trước, chữ ca viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ sơn và chữ ca là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc bài thơ: Bốn chú lợn con   

Đọc kĩ lại bài thơ rồi trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có mấy chú lợn con được kể trong bài vè?

Trả lời: Bốn chú.

- Câu hỏi: Những từ ngữ nào nói lên đặc điểm của các chú lợn con?

Trả lời: vô tư, no tròn.

- Câu hỏi: Theo em, các chú lợn con có đáng yêu không? Vì sao?

Trả lời: Các chú lợn con rất đáng yêu vì vui vẻ, vô tư và thân hình béo tròn đáng yêu.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Cảnh ở rừng.

- Câu hỏi: Cảnh buổi sáng hay buổi chiều?

Trả lời: Vào buổi sáng

- Câu hỏi: Dựa vào đâu mà em biết?

Trả lời: Vì có hình ảnh mặt trời đang chiếu rọi.

- Câu hỏi: Có những con vật nào trong khu rừng?

Trả lời: chồn, gấu, lợn, sóc, thỏ, khỉ.

- Câu hỏi: Các con vật đang làm gì?

Trả lời: Các con vật đang đứng thành vòng tròn, cầm tay nhau nhảy múa. Khỉ một tay đu cành cây, một tay bắt bướm. Chim và bướm đang bay lượn.

- Câu hỏi: Mặt trời có hình gì?

Trả lời: Mặt trời có hình tròn.

- Câu hỏi: Khung cảnh khu rừng vào buổi sáng như thế nào?

Trả lời: Khunng cảnh khu rừng vào buổi sáng thật vui nhộn.

Bài học: Học sinh cần có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ động vật, giữ gìn tài nguyên môi trường của đất nước.