Bài 33: Ôn tập

1/ Tập đọc

Thực hành: Sắp xếp các ý theo đúng nội dung của câu chuyện:

Trả lời:

Đọc kĩ lại câu chuyện để trả lời các câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Vì sao thỏ thua rùa?

Trả lời: Vì thỏ chủ quan, nghĩ là rùa sẽ thua nên la cà.

- Câu hỏi: Vì sao rùa thắng thỏ?

Trả lời: Vì rùa đã cố gắng hết sức.

Ý nghĩa:

Câu chuyện khuyên các em phải khôn ngoan, có tinh thần cảnh giác, biết nghe lời mẹ như bầy dê con mới không mắc lừa kẻ xấu.

2/ Tập chép