Bài 37: em êm im um

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc: Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tủm tỉm đếm: một, hai, ba,...

- Câu hỏi: Tìm trong câu vừa đọc vần em, êm, im, um?

Trả lời: Chị em Hà chơi trốn tìm. Hà tủm tỉm đếm: một, hai, ba,...

* Chú thích: Tủm tỉm là cười không mở miệng, chỉ thấy cử động của đôi môi một cách kín đáo.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần em, êm, im, um

- Bốn vần này đều có âm m ở phía sau, phân biệt bởi âm e, ê, i, u ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng đếm

- Phân tích:

+ Tiếng đếm gồm có âm đ, vần êm và thanh sắc

+ Âm đ đứng trước, vần êm đứng sau, thanh sắc ở trên đầu chữ ê

- Đánh vần: đờ - êm - đêm - sắc - đếm

* Chú thích: Thềm nhà phần nền trước cửa nhà, có mái che.

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết vần em

- Chữ e viết trước, chữ m viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết vần êm

- Chữ ê viết trước, chữ m viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết vần im

- Chữ i viết trước, chữ m viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết vần um

- Chữ u viết trước, chữ m viết liền ngay sau.

e) Hướng dẫn viết từ thềm nhà

- Chữ thềm viết trước, chữ nhà viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ thềm và chữ nhà là một con chữ.

f) Hướng dẫn viết từ tủm tỉm

- Chữ tủm viết trước, chữ tỉm viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ tủm và chữ tỉm là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh, xem lại nội dung phần luyện đọc rồi trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần em, êm, im, um trong đoạn vừa đọc?

Trả lời: Chim ri cần cù tìm cỏ khô về làm tổ. Đêm qua, nó bị ốm. Chim sẻ và chim sơn ca đến thăm, đem cho nó túm rơm. Chim ri cảm ơn sẻ và sơn ca.

- Câu hỏi: Chim ri tìm gì về làm tổ?

Trả lời: tìm cỏ khô.

- Câu hỏi: Chim sẻ và sơn ca mang cái gì đến cho chim ri?

Trả lời: mang theo túm rơm.

- Câu hỏi: Chim ri làm gì để thể hiện tình cảm với hai bạn?

Trả lời: Nói lời cảm ơn.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

* Tranh 1:

- Câu hỏi: Em nhìn thấy những gì trong tranh?

Trả lời: Hai bạn học sinh đang đi chung một chiếc ô, vui cười trên đường tới trường.

- Câu hỏi: Em đoán thử xem, bạn nhỏ sẽ nói gì khi được bạn cho đi chung ô?

Trả lời: “Cảm ơn bạn đã cho mình đi chung ô nhé!”

* Tranh 2:

- Câu hỏi: Em nhìn thấy những gì trong tranh?

Trả lời: Có hai bạn nữ đang vui vẻ chỉnh lại tóc cho nhau.

- Câu hỏi: Bạn được đeo bờm có nơ sẽ nói gì với bạn của mình?

Trả lời: “Cảm ơn bạn đã giúp mình chỉnh lại tóc.”, “Cảm ơn bạn đã đeo giúp mình chiếc bờm xinh xắn này.”

- Câu hỏi: Em đã bao giờ giúp bạn việc gì chưa?

(học sinh tự trả lời)

Bài học: Chúng ta cần biết giúp đỡ bạn bè xung quanh mình.