Bài 38: ai ay ây

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở sân trường.

- Câu hỏi: Các bạn đang chơi trò gì?

Trả lời: Các bạn đang chơi nhảy dây.

Hướng dẫn đọc: Hai bạn thi nhảy dây. 

- Câu hỏi: Tìm vần ai, ay, ây có trong câu vừa đọc?

Trả lời: Hai bạn thi nhảy dây.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ai, ay, ây

- ai: a – i – ai

- ay: a – i – ay

- ây: â – y - ây

b) Hướng dẫn đọc tiếng hai

- Phân tích:

+ Tiếng hai gồm có âm h, vần ai và thanh sắc

+ Âm h đứng trước, vần ai đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: hờ - ai - hai

c) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng:

+ bài - lái

+ nảy - tay

+ đậy - lẫy

- Thực hành đọc từ ngữ

+ chùm vải

+ máy cày

+ đám mây

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết vần ai

- Chữ a viết trước, chữ i viết liền ngay sau chữ a.

b) Hướng dẫn viết vần ay

- Chữ a viết trước, chữ y viết liền ngay sau chữ a.

c) Hướng dẫn viết vần ây

- Chữ â viết trước, chữ y viết liền ngay sau chữ â.

d) Hướng dẫn viết từ chùm vải

- Chữ chùm viết trước, chữ vải viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ chùm và chữ vải là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết từ đám mây

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Dựa vào nội dung phần luyện đọc, trả lời những câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Con vật mà nai con nhìn thấy có đặc điểm gì?

Trả lời: Con vật đó có thân đầy gai nhọn trên bãi cỏ.

- Câu hỏi: Em thử đoán xem nai con sẽ nói gì với mẹ?

Trả lời: “Mẹ ơi, hôm nay con nhìn thấy bạn lạ lắm ạ. Thân bạn ấy có đầy gai nhọn.”

- Câu hỏi: Nai mẹ nói gì với nai con?

Trả lời: Nai mẹ đã nói rằng: “Bạn nhím đấy, con ạ.”

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở công viên.

- Câu hỏi: Trong tranh có những ai?

Trả lời: Trong tranh có mẹ Hà, Hà và một người phụ nữ đang đi trên đường. Xa xa có hai bố con đang dắt nhau đi dạo.

- Câu hỏi: Hà đang làm gì?

Trả lời: Hà đang chơi thả diều.

- Câu hỏi: Chuyện gì xảy ra?

Trả lời: Hà thả diều không may va phải người phụ nữ kia.

- Câu hỏi: Em thử đoán xem tại sao Hà lại va phải người khác?

Trả lời: Do Hà mải thả diều mà không chú ý nhìn đường.

- Câu hỏi: Theo em, Hà sẽ nói gì với người đó?

Trả lời: “Cháu xin lỗi cô. Cô có sao không ạ?”; “Cháu xin lỗi cô. Cháu vô ý va vào cô ạ.”

Bài học: Chúng ta cần phải có ý thức xin lỗi khi có lỗi với người khác.