Bài 39: oi ôi ơi

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc: Voi con mời bạn đi xem hội.   

- Câu hỏi: Tìm vần oi, ôi, ơi trong câu đã cho?

Trả lời: Voi con mời bạn đi xem hội.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần oi, ôi, ơi

- Ba vần đều có chứa âm i ở đằng sau, phân biệt bởi âm o, ô, ơ ở đằng trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng voi

- Phân tích:

+ Tiếng voi gồm âm v, vần oi

+ Âm v đứng trước, vần oi đứng sau.

- Đánh vần: vờ - oi - voi

c) Thực hành đọc

- Thực hành đọc tiếng:

+ chòi - hỏi

+ mỗi - xôi

+ đợi - mới

- Thực hành đọc từ ngữ:

+ chim bói cá

+ thổi còi

+ đồ chơi

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ oi

- Chữ o viết trước, chữ i viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ôi

- Chữ ô viết trước, chữ i viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ơi

- Chữ ơ viết trước, chữ i viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết từ thổi còi

- Chữ thổi viết trước, chữ còi viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ thổi và chữ còi là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết từ đồ chơi

- Chữ đồ viết trước, chữ chơi viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ đồ và chữ chơi là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hà hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, mạ lớn lên gọi là lúa. Bê lớn lên gọi là bò. Còn con lớn lên thì gọi là gì ạ?

Mẹ ôn Hà rồi nói:

- Lớn lên, con vẫn là con gái nhỏ của mẹ.

Hướng dẫn đọc:   

Đọc kĩ lại đoạn văn rồi trả lời câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Mạ lớn lên gọi là gì?

Trả lời: Mạ lớn lên gọi là lúa.

- Câu hỏi: Bê lớn lên gọi là gì?

Trả lời: Bê lớn lên gọi là bò.

- Câu hỏi: Theo em, mẹ có yêu Hà không? Vì sao em nghĩ như vậy?

Trả lời: Dù Hà còn bé hay lớn lên thì mẹ vẫn coi Hà là cô con gái nhỏ của mẹ. Tình cảm của mẹ dành cho Hà không bao giờ thay đổi.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Các em thấy những gì trong tranh?

Trả lời: Chiếc xe máy của mẹ và chiếc xe đạp của Hà.

- Câu hỏi: Hai chiếc xe này, các em thấy có gì giống nhau và khác nhau?

Trả lời: Giống nhau: đều là xe có 2 bánh; bánh xe của cả hai loại đều có lốp được làm bằng cao su; đều có yên xe;...

Khác nhau: xe của mẹ là xe máy, xe của Hà là xe đạp; xe máy đi nhanh hơn xe đạp; xe máy to hơn, dài hơn, nặng hơn xe đạp,....