Bài 41: ui ưi

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: Bà và Hà

- Câu hỏi: Bà gửi cho Hà vật gì?

Trả lời: Túi kẹo.

- Câu hỏi: Ai gửi cho Hà túi kẹo?

Trả lời: Bà.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ui và vần ưi trong câu đã cho sẵn?

Trả lời: gửi; túi

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ui ưi

Vần ui ưi đều có chứa chữ i phía sau, đằng trước phân biệt bởi chữ u và chữ ư.

b) Hướng dẫn đọc tiếng túi

- Phân tích:

+ Tiếng túi gồm có âm t, vần ui và thanh sắc.

+ Chữ t đứng trước, vần ui đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ u

- Đánh vần: tờ - ui – tui – sắc – túi, túi

c) Luyện đọc tiếng

- bùi

- mũi

- sủi

- cửi

- gửi

- ngửi

d) Hướng dẫn đọc từ

- dãy núi

- bụi cỏ

- gửi thư

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết vần ui

- Vần ui gồm có chữ u và chữ i

- Chữ u viết trước, chữ i viết liền sát chữ u.

b) Hướng dẫn viết vần ưi

- Vần ưi gồm có chữ ư và chữ i

- Chữ ư viết trước, chữ i viết liền sát chữ ư.

c) Hướng dẫn viết chữ dãy núi

- Chữ dãy viết trước, chữ núi viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ dãy và chữ núi là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ gửi thư

- Chữ gửi viết trước, chữ thư viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ gửi và chữ thư là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

- Câu hỏi: Lan gửi thư cho ai?

Trả lời: Lan gửi thư cho Hà.

- Câu hỏi: Nơi Lan ở có gì?

Trả lời: Nơi Lan ở có nhà sàn nằm ở ven đồi.

- Câu hỏi: Mùa này, quang cảnh nơi đó như thế nào?

Trả lời: Mùa này có chim ca rộn rã, sim nở rộ tím cả đồi núi.

* Chú thích:

- nở rộ: nở nhiều, nở cùng một lúc

- rộn rã: âm thanh nhiều, sôi nổi, liên tiếp

- nhà sàn:  nhà của người dân tộc thiểu số ở vùng núi cao. Nhà sàn có cách mặt đất hoặc mặt nước, dùng để ở, thường thấy ở miền núi hoặc vùng sông nước.

- cây sim: là loài cây bụi nhỏ thường mọc ở vùng đồi núi. Hoa sim màu tím, quả sim chín màu tím đen, chứa nhiều hạt có thể ăn được.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy có những ai trong tranh?

Trả lời: Tranh có Nam, mẹ Nam và hai người bạn của Nam.

- Câu hỏi: Muốn đi đá bóng với bạn, Nam phải làm gì?

Trả lời: Muốn đi đá bóng với bạn, Nam phải xin phép mẹ và được sự đồng ý của mẹ.

- Câu hỏi: Còn em, nếu muốn đi chơi với bạn, em sẽ nói như thế nào với người lớn trong nhà?

Trả lời: Em sẽ nói là: “Con xin phép ông/bà/bố/mẹ,.. cho con được đi chơi đá bóng một lát ạ.”

Ghi nhớ: Chúng ta cần phải xin phép người lớn khi muốn đi đâu đó hoặc làm một việc gì đó.