Bài 42: ao eo

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy xuất hiện những gì trong tranh?

Trả lời: ao, thuyền nhỏ, cầu ao, cánh đồng, cây cối,....

- Câu hỏi: Theo em đây là cảnh vật ở đâu?

Trả lời: Đây là cảnh vật ở vùng nông thôn.

- Câu hỏi: Tìm trong câu đã cho những tiếng có chứa vần ao, eo?

Trả lời: ao, lẽo, veo

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần eo

b) Hướng dẫn đọc tiếng lẽo

- Phân tích:

+ Tiếng lẽo gồm có âm l, vần eo và thanh ngã

+ Âm l đứng trước, vần eo đứng sau, thanh ngã trên đầu chữ e

- Đánh vần: lờ - eo – leo – ngã – lẽo

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ao, eo

- chào

- dao

- sáo

- dẻo

- đẽo

- kẹo

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- ngôi sao

- quả táo

- cái kẹo

- ao bèo

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết vần ao

Chữ a viết trước, chữ o viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết vần eo

Chữ e viết trước, chữ o viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết từ ngôi sao

- Chữ ngôi viết trước, chữ sao viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ ngôi và chữ sao là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết từ ao bèo

- Chữ ao viết trước, chữ bèo viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ ao và chữ bèo là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Đàn chào mào làm gì?

Trả lời: Đàn chào mào bay đi, bay lại.

- Câu hỏi: Mấy chú sáo đen làm gì?

Trả lời: Mấy chú sáo đen vui ca véo von.

- Câu hỏi: Chú chim ri làm gì?

Trả lời: Chú chim ri chăm chỉ tha rơm về về khéo léo làm tổ.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng có chứa vần ao, eo?

Trả lời: cao, chào, mào, sáo, véo, khéo, léo

* Chú thích:

- chim chào mào: loài chim nhỏ, có giọng hót hay và ngoại hình đẹp: lưng xám, ngực trắng có điểm những mảng lông đỏ, đầu có mào.

- chim sáo: loài chim nhỏ, thích sống thành đàn, giọng hót hay, đa dạng và có khả năng bắt chước được các âm thanh khác.

- chim ri: loài chim có hình dáng nhỏ hơn chim sẻ, nhiều màu sắc khác nhau, không sống thành đàn mà thành từng đôi.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

Trả lời: Bạn nhỏ đang học bài.

- Câu hỏi: Theo em, bạn ấy đang học bài ở đâu?

Trả lời: Bạn học bài ở nhà.

Ghi nhớ: Chúng ta cần chăm chỉ học tập cho dù là ở trường hay là ở nhà.