Bài 44: iu ưu

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy có những ai trong tranh?

Trả lời: Có bà và cháu.

- Câu hỏi: Hai người đang làm gì?

Trả lời: Bà đang dạy cháu học.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ưu, iu trong câu đã cho?

Trả lời: hưu, bịu

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần iu, ưu

Vần iu ưu đều có chứa âm u phía sau, phía trước phân biệt bởi vần i ư.

b) Hướng dẫn đọc tiếng hưu

- Phân tích:

+ Tiếng hưu gồm có âm h, vần ưu

+ Âm h đứng trước, vần ưu đứng sau.

- Đánh vần: hờ - ưu – hưu, hưu

c) Luyện đọc tiếng chứa vần iu, ưu

- dịu

- địu

- xíu

- hưu

- mưu

- lựu

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- cái rìu

- cái địu

- quả lựu

- con cừu

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ iu

Viết chữ i phía trước, chữ u viết liền ngay sau chữ i.

b) Hướng dẫn viết chữ ưu

Viết chữ ư phía trước, chữ u viết liền ngay sau chữ ư.

c) Hướng dẫn viết từ cái rìu

- Chữ cái viết trước, chữ rìu viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ cái và chữ rìu là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết từ quả lựu

- Chữ quả viết trước, chữ lựu viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quả và chữ lựu là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Ngày ngày, bà làm gì?

Trả lời: Ngày ngày, bà đi chợ, nấu ăn và chăm lo cho con cháu.

- Câu hỏi: Bà kể cho bé nghe những câu chuyện gì?

Trả lời: Bà kể cho bé nghe những câu chuyện ngày xưa.

- Câu hỏi: Lời của bà thế nào?

Trả lời: Lời của bà dịu êm.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần iu, ưu trong đoạn văn?

Trả lời: hưu, dịu

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bà thường làm công việc gì trong nhà?

Trả lời: Bà đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cháu đi học, dạy cháu làm bài tập.

- Câu hỏi: Bà giúp em làm việc gì?

Trả lời: Bà dạy em làm bài tập.

Ghi chú: Chúng ta cần biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc ông bà nhiều hơn.