Bài 47: oc ôc uc ưc

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cạnh ở góc vườn.

- Câu hỏi:  Cạnh gốc cau có gì?

Trả lời: Cạnh gốc cau, khóm cúc nở hoa vàng rực.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần oc, ôc, uc, ưc trong câu đã cho?

Trả lời: góc, gốc, cúc, rực.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần oc, ôc, uc, ưc

vần này đều có âm c ở phía sau, phân biệt bởi âm o, ô, u, ư ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng góc

- Phân tích:

+ Tiếng góc gồm có âm g, vần oc và thanh sắc

+ Âm g đứng trước, vần oc đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ o

- Đánh vần: gờ - oc – góc – sắc – góc, góc

c) Luyện đọc tiếng chứa vần oc, ôc, uc, ưc

- học

- sóc

- cốc

- lộc

- chục

- cúc

- đức

- mực

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- con sóc

- cái cốc

- máy xúc

- con mực

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ oc

Chữ o viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ôc

Chữ ô viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ uc

Chữ u viết trước, chữ ư viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ ưc

Chữ ư viết trước, chữ c viết liền ngay sau.

e) Hướng dẫn viết chữ cốc

- Chữ c viết trước, vần ôc viết sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ô

f) Hướng dẫn viết chữ máy xúc

- Chữ máy viết trước, chữ xúc viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ máy và chữ xúc là một con chữ.

g) Hướng dẫn viết chữ mực

- Chữ m viết trước, vần ưc viết sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ ư

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc thế nào?

Trả lời: Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc đã nở rực rỡ.

- Câu hỏi: Hà cắm cúc vào đâu?

Trả lời: Hà cắm cúc vào cốc rồi để ngay ngắn trên bàn học.

- Câu hỏi: Mẹ khen Hà thế nào?

Trả lời: Mẹ tấm tắc khen Hà khéo tay.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần oc, ôc, uc, ưc?

Trả lời: học, rực, cốc, tắc

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai ở trong tranh?

Trả lời: Cô giáo và các bạn học sinh.

- Câu hỏi: Theo em các bạn đang làm gì?

Trả lời: Các bạn đang học múa ba lê dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

- Câu hỏi: Sở thích của em là gì?

Trả lời: Sở thích của em là vẽ tranh, ca hát, bóng rổ, cầu lông,…

Ghi nhớ: Biết ước mơ và nỗ lực, say mê thực hiện những ước mơ của mình cũng tạo nên những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.