Bài 48: at ăt ât

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trong lớp học.

- Câu hỏi:  Nam đang làm gì?

Trả lời: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần at, ăt, ât trong câu đã cho?

Trả lời: bắt, tất, hát

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần at, ăt, ât

Ba vần này đều có âm t ở phía sau, phân biệt bởi âm a, ă, â ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng hát

- Phân tích:

+ Tiếng hát gồm có âm h, vần at và thanh sắc

+ Âm h đứng trước, vần at đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: hờ - at – hát – sắc – hát, hát

c) Luyện đọc tiếng chứa vần at, ăt, ât

- bát

- lạt

- sắt

- gặt

- đất

- gật

d) Luyện đọc từ ngữ

- bãi cát

- mặt trời

- bật lửa

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ at

Chữ a viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ăt

Chữ ă viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ât

Chữ â viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ mặt trời

- Chữ mặt viết trước, chữ trời viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ mặt và chữ trời là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ bật lửa

- Chữ bật viết trước, chữ lửa viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ bật và chữ lửa là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hè đến, gia đình Nam đi đâu?

Trả lời: Hè đến, gia đình Nam đi nghỉ ở Cát Bà.

- Câu hỏi: Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

Trả lời: Mẹ và Nam bỏ áo bơi, bàn chải, khăn mặt vào ba lô.

- Câu hỏi: Vì sao Nam rất vui?

Trả lời: Nam rất vui vì được đi chơi xa với cả nhà.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa at, ăt, ât?

Trả lời: Cát, mặt, rất

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai trong tranh?

Trả lời: Bác chủ nhà, bố mẹ Nam và Nam

- Câu hỏi: Có đồ chơi gì trong tranh?

Trả lời: Có đồ chơi là ô tô điều khiển.

- Câu hỏi: Theo em, nếu Nam muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà?

Trả lời: Nếu Nam muốn chơi kì Nam cần xin phép bác chủ nhà.

Ghi nhớ: Khi đến nhà người khác chơi, cần xin phép để được sử dụng đồ dùng trong gia đình chủ nhà.