Bài 49: ot ôt ơt

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh một khu vườn.

- Câu hỏi:  Vườn nhà bà có những gì?

Trả lời: Vườn nhà bà có ớt, rau ngót và cà rốt.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ot, ôt, ơt trong câu đã cho?

Trả lời: ớt, ngót, rốt

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ot, ôt, ơt

Ba vần này đều có âm t ở phía sau, phân biệt bởi âm o, ô, ơ ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng ngót

- Phân tích:

+ Tiếng ngót gồm có âm ng, vần ot và thanh sắc

+ Âm ng đứng trước, vần ot đứng sau, thanh  sắc đặt trên đầu chữ o

- Đánh vần: ngờ - ot – ngót – sắc – ngót, ngót

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ot, ôt, ơt

- ngọt

- vót

- cột

- tốt

- thớt

- vợt

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- quả nhót

- lá lốt

- quả ớt

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ot

Chữ o viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ôt

Chữ ô viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ơt

Chữ ơ viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ lá lốt

- Chữ viết trước, chữ lốt viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ và chữ lốt là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ quả ớt

- Chữ quả viết trước, chữ ớt viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quả và chữ ớt là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Buổi sáng thức dậy, Nam nhìn thấy gì?

Trả lời: Buổi sáng thức dậy, Nam chợt thấy một chú chim sâu.

- Câu hỏi: Chim sâu đang làm gì? Ở đâu?

Trả lời: Chim sâu nhảy nhót một hồi rồi bay qua bay lại, tìm bắt sâu bọ cho cây.

- Câu hỏi: Những từ ngữ nào chỉ hành động của chim sâu?

Trả lời: Những từ chỉ hành động của chim sâu là: nhảy nhót, bay qua bay lại, bắt sâu.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần ôt, ot, ơt?

Trả lời: chợt, nhót, một

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh thứ nhất vẽ cảnh gì?

Trả lời: Bạn nhỏ đang xem ti vi để tìm hiểu về thế giới tự nhiên.

- Câu hỏi: Tranh thứ hai vẽ cảnh gì?

Trả lời: Các bạn nhỏ đang chơi trốn tìm.

Ghi nhớ: Thế giới bao gồm rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa, các em có thể thông qua sách vở, phim ảnh, trò chuyện, trải nghiệm thực tế,.. để hiểu hơn về thế giới xung quanh mình.