Bài 5: Ôn tập và kể chuyện Bé và bà

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a) Luyện đọc âm

Quan sát tranh và tìm ra sự vật tương ứng với mỗi bức tranh:

- ơ: bơ

- dấu nặng: bọ

- ô: ô

- dấu ngã: cỗ

- v: vỏ

- e: bé

- ê: bế

b) Luyện đọc tiếng

* Bảng 1:

- va: vờ - a - va

- vo: vờ - o - vo

- vơ: vờ - ơ - vơ

- vô: vờ - ô - vô

- ve: vờ - e - ve

- vê: vờ - ê - vê

 

- ba: bờ - a - ba

- bo: bờ - o - bo

- bơ: bờ - ơ - bơ

- bô: bờ - ô - bô

- be: bờ - e - be

- bê: bờ - ê - bê

 

- ca: cờ - a - ca

- co: cờ - o - co

- cơ: cờ - ơ - cơ

- cô: cờ - ô - cô

 

* Bảng 2:

- bề: bờ - ê - bê - huyền - bề

- bế: bờ - ê - bê - sắc - bế

- bệ: bờ - ê - bê - nặng - bệ

- bể: bờ - ê - bê - hỏi - bể

- bễ: bờ - ê - bê - ngã - bễ

 

- vò: vờ - o - vo - huyền - vò

- vó: vờ - o - vo - sắc - vó

- vọ: vờ - o - vo - nặng - vọ

- vỏ: vờ - o - vo - hỏi - vỏ

- võ: vờ - o - vo - ngã - võ

c) Luyện đọc câu

Hướng dẫn đọc: Bố và bé vẽ cò.   

- Câu hỏi: Những ai vẽ cò?

Trả lời: Bố và bé vẽ cò.

- Câu hỏi: Bố và bé vẽ gì?

Trả lời: Bố và bé vẽ cò.

2. Luyện viết

a. Viết bé và bà

b. Viết số 0

II/ Kể chuyện

1. Làm quen

Câu hỏi: Quan sát tranh và cho biết có những nhân vật nào xuất hiện trong truyện?

Trả lời: Bà, ba, mẹ, Na

2. Nội dung câu chuyện

3. Kể chuyện theo tranh

a) Tranh 1

Bé Na rất yêu bà. Hằng ngày, bà đưa Na đi học, chăm sóc Na và thường kể chuyện cho Na nghe. Na thích truyện “Hạt đỗ đỏ” nhất. Bà âu yếm gọi Na là “Hạt đỗ đỏ của bà”.

b) Tranh 2

Khi Na vào học lớp một, bà bị bệnh. Bà không đưa Na đi học, không nấu cho Na ăn như trước được nữa. Từ ngày bà bệnh, hễ đi học về, Na lại vào phòng bà, kể chuyện cho bà nghe. Cả nhà cùng nhau chăm sóc bà và mong bà mau khỏe lại.

c) Tranh 3

Một hôm, Na vừa bước vào phòng, bà gượng đứng dậy, âu yếm nhìn Na và gọi: “Hạt đỗ đỏ của bà!”.

d) Tranh 4

Từ hôm đó, sức khỏe của bà dần bình phục. Bà bảo nhờ Na và cả nhà yêu quý bà nên ít hôm nữa thôi bà lại đưa Na đi học, nấu cho Na ăn, kể chuyện cho Na nghe.

4. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Hằng ngày, bà thường quan tâm và chăm sóc Na như thế nào?

Trả lời: Hằng ngày, bà đưa Na đi học, chăm sóc Na và thường kể chuyện cho Na nghe.

- Câu hỏi: Bà thường âu yếm gọi Na bằng cái tên nào?

Trả lời: Bà thường âu yếm gọi Na bằng tên “Hạt đỗ đỏ của bà”

- Câu hỏi: Khi bà bị bệnh, Na và ba mẹ đã chăm sóc bà như thế nào?

Trả lời: Cứ đi học về là Na lại vào phòng và kể chuyện cho bà nghe. Cả nhà cùng nhau chăm sóc bà và mong bà nhanh khỏe lại.

5. Ý nghĩa

Cần biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc những người thân của mình.