Bài 50: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a. Luyện đọc vần

Quan sát bảng rồi ghép các chữ cái thành các vần đã được học

 

b) Luyện đọc từ ngữ

Tìm các tiếng chứa vần at, ât, ôt, ăt, uc, ưc, oc, ôc, ac, ăc, âc, ot, ơt trong các tiếng vừa đọc:

- bật lửa

- cột mốc

- đôi mắt

- lọ mực

- hạt thóc

- lác đác

- xúc xắc

- giấc

- quả ớt

- gót chân

c) Luyện đọc đoạn văn

Hướng dẫn đọc:   

Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:

- Câu hỏi: Gà mẹ dẫn gà con đi đâu?

Trả lời: Gà mẹ dẫn gà con đi ăn.

- Câu hỏi: Tìm thấy mồi, gà mẹ làm gì?

Trả lời: Tìm thấy mồi, gà mẹ “tục… tục… tục…” gọi con.

- Câu hỏi: Khi gà con rúc vào bên mẹ, gà mẹ đã làm gì cho đàn con?

Trả lời: Gà mẹ đã ủ ấm cho các con.

- Câu hỏi: Theo em, gà mẹ giống với người mẹ ở điểm nào?

Trả lời: Gà mẹ giống người mẹ ở điểm luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ các con.

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện "Bài học đầu tiên của thỏ con"

1. Nội dung câu chuyện     

2. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Trước khi thỏ con đi chơi, thỏ mẹ dặn dò điều gì?

Trả lời: Trước khi thỏ con đi chơi, thỏ mẹ dặn dò thỏ con đi chơi ngoan và phải biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ.

- Câu hỏi: Vì sao thỏ con va phải anh sóc?

Trả lời: Thỏ con va phải anh sóc là do mải lắng nghe chim sơn ca hót.

- Câu hỏi: Va vào anh sóc, thỏ con nói gì?

Trả lời: Va phải anh sóc, thỏ con lại nói cảm ơn anh sóc.

- Câu hỏi: Vì sao anh sóc ngạc nhiên?

Trả lời: Anh sóc ngạc nhiên vì lẽ ra thỏ con nên nói xin lỗi chứ không phải cảm ơn.

- Câu hỏi: Chuyện gì xảy ra khi thỏ con mải nhìn khỉ mẹ ngồi chải lông cho khỉ con?

Trả lời: Thỏ con rơi xuống một cái hố sâu.

- Câu hỏi: Được bác voi cứu, thỏ con nói gì?

Trả lời: Được bác voi cứu, thỏ con đã nói xin lỗi bác voi.

- Câu hỏi: Vì sao bác voi ngạc nhiên?

Trả lời: Bác voi ngạc nhiên vì lẽ ra thỏ con nên nói cảm ơn chứ không phải xin lỗi.

- Câu hỏi: Thỏ con hiểu ra điều gì?

Trả lời: Thỏ con hiểu ra rằng: Nếu làm sai điều gì, thì cần phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì phải cảm ơn.

- Câu hỏi: Em ghi nhớ điều gì sau khi nghe câu chuyện này?

Trả lời: Em biết cách nói lời cảm ơn khi có người khác giúp đỡ, nói lời xin lỗi khi mình làm sai.

3. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

            Từ khi sinh ra, thỏ con chỉ ở trong hang. Một hôm, thỏ con xin phép mẹ được ra ngoài chơi. Thỏ mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Thỏ con vâng vâng dạ dạ rồi tung tăng vào rừng.

* Tranh 2:

Mải lắng nghe chim sơn ca hót, thỏ con va phải anh sóc. Thỏ con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:

- Cảm ơn anh sóc!

Sóc ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại cảm ơn? Phải nói xin lỗi chứ?

Thỏ gãi đầu, chào anh sóc rồi đi tiếp.

* Tranh 3:

Mải nhìn khỉ mẹ ngồi chải lông cho khỉ con nên thỏ con bị trượt chân, rơi xuống một cái hố sâu. Thỏ con sợ quá kêu thất thanh:

- Cứu tôi với!

Bác voi từ đâu tới liền đưa vòi xuống hố và nhấc bổng thỏ con lên. Thỏ con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác voi! Cháu xin lỗi bác voi!

Bác voi cũng rất ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại nói xin lỗi? Phải nói cảm ơn chứ?

* Tranh 4: 

Về nhà, thỏ con tíu tít kể lại những câu chuyện đã xảy ra và khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con hiểu rồi. Nếu làm sai điều gì, con phải nói xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải nói cảm ơn.

4. Ý nghĩa câu chuyện

Chúng ta cần biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ và nói lời xin lỗi khi làm sai điều gì đó.