Bài 51: et êt it

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ con gì?

Trả lời: Tranh vẽ hai chú vẹt.

- Câu hỏi:  Hai chú vẹt đang làm gì?

Trả lời: Đôi vẹt ríu rít mãi không hết chuyện.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần et, it, êt trong câu đã cho?

Trả lời: vẹt, rít, hết

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần et, êt, it?

Ba vần này đều có âm t ở phía sau, phân biệt bởi âm e, ê, i ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng vẹt

- Phân tích:

+ Tiếng vẹt gồm có âm v, vần et và thanh nặng

+ Âm v đứng trước, vần  et đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ e

- Đánh vần: vờ - et – vet – nặng – vẹt, vẹt

c) Luyện đọc tiếng chứa vần et, êt, it

- két

- dệt

- lít

- sét

- nết

- mít

- vẹt

- tết

- vịt

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- con vẹt

- bồ kết

- quả mít

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ et

Chữ e viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ êt

Chữ ê viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ it

Chữ i viết trước, chữ t viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ bồ kết

- Chữ bồ viết trước, chữ  kết viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ bồ và chữ kết là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ quả mít

- Chữ quả viết trước, chữ mít viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quả và chữ mít là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Thời tiết gần tết được miêu tả như thế nào?

Trả lời: Cái rét vẫn đậm.

- Câu hỏi: Mấy cây đào được miêu tả như thế nào?

Trả lời: Mấy cây đào đã chi chít lộc non. Vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở.

- Câu hỏi: Khi trời ấm, điều gì sẽ xảy ra?

Trả lời: Khi trời ấm dần, đàn én nhỏ lại ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần et, êt, it?

Trả lời: tết, rét, chít, rít

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Các em nhìn thấy những gì trong tranh?

Trả lời: Trong tranh có hai bạn nhỏ cùng với cây cối và thời tiết khác nhau.

- Câu hỏi: Những người đó mặc trang phục gì?

Trả lời: Bạn nhỏ trong tranh thứ nhất đội mũ lưỡi trai, mặc áo cộc và quần sooc. Bạn nhỏ trong tranh thứ hai đội mũ len, choàng khăn len, đi găng tay và mặc quần áo ấm.

- Câu hỏi: Trang phục ấy cho thấy thời tiết như thế nào?

Trả lời: Trang phục thứ nhất cho thấy thời tiết đó là vào mùa hè. Trang phục thứ hai cho thấy thời tiết là vào mùa đông.

Ghi nhớ: Con người cũng như động vật, cây cối,… cần thay đổi để phù hợp với thời tiết.