Bài 56: ep êp ip up

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh trong bếp.

- Câu hỏi:  Trong bếp có con vật nào?

Trả lời: Trong bếp có chó mẹ và đàn chó con.

- Câu hỏi: Lũ cún con đang làm gì?

Trả lời: Lũ cún con múp míp nép vào bên mẹ.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ep, êp, ip, up trong câu đã cho?

Trả lời: bếp, múp, míp, nép

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ep, êp, ip, up

Bốn vần này đều có âm p ở phía sau, phân biệt bởi âm e, ê, i, u ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng nép

- Phân tích:

+ Tiếng nép gồm có âm n, vần ep và thanh sắc

+ Âm n đứng trước, vần ep đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ e

- Đánh vần: nờ - ep – nép – sắc – nép, nép

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ep, êp, ip, up

- kẹp

- kịp

- nẹp

- nhịp

- nếp

- búp

- xếp

- giúp

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- đôi dép

- đầu bếp

- bìm bịp

- búp sen

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ep

Chữ e viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ êp

Chữ ê viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ip

Chữ i viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ up

Chữ u viết trước, chữ p viết liền ngay sau.

e) Hướng dẫn viết chữ bếp

Chữ b viết trước, vần êp viết liền ngay sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ê

f) Hướng dẫn viết chữ bìm bịp

- Chữ bìm viết trước, chữ bịp viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ bìm và chữ bịp là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ búp sen

- Chữ búp viết trước, chữ sen viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ búp và chữ sen là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Dịp nghỉ lễ, nhà Hà có ai đến chơi?

Trả lời: Dịp nghĩ lễ, nhà Hà có chú Tư và cô Lan đến chơi.

- Câu hỏi: Mẹ Hà nấu món gì?

Trả lời: Mẹ Hà nấu súp gà, cơm nếp và rán cá chép.

- Câu hỏi: Hà giúp mẹ làm gì?

Trả lời: Hà giúp mẹ rửa rau quả và sắp xếp bát đĩa.

- Câu hỏi: Bố Hà làm gì?

Trả lời: Bố Hà dọn dẹp nhà cửa.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần ep, êp, ip up?

Trả lời: dịp, súp, nếp, xếp, dẹp

*Lưu ý: Chú ý sự khác biệt về từ ngữ giữa các vùng miền: cá chép (miền Bắc) và cá gáy (một số vùng miền Trung và niềm Nam); cá rán (miền Bắc) và chiên cá (miền Nam)

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh có những ai?

Trả lời: Tranh có bố, mẹ, Hà, chú Tư và cô Lan.

- Câu hỏi: Mọi người đang làm gì?

Trả lời: Mọi người đang ăn cơm và nói chuyện vui vẻ.

- Câu hỏi: Nhà có khách, em nên làm gì?

Trả lời: Chào hỏi khách; vui vẻ và niềm nở với khách; giúp bố mẹ tiếp khách; trong khi ăn cơm không nên nói nhiều nhưng cần hỏi han để tỏ lòng hiếu khách,…

Ghi nhớ: Khi gia đình có khách, chúng ta nên chào hỏi khách; vui vẻ và niềm nở với khách; giúp bố mẹ tiếp khách; trong khi ăn cơm không nên nói nhiều nhưng cần hỏi han để tỏ lòng hiếu khách,…