Bài 57: anh ênh inh

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở vùng quê.

- Câu hỏi:  Em thấy có những gì trong tranh?

Trả lời: Con kênh, cánh đồng, hàng cây, con trâu đang gặm cỏ, em bé vừa chăn trâu vừa thả diều trên cánh đồng.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần anh, ênh, inh trong câu đã cho?

Trả lời: kênh, xinh, cánh

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần anh, ênh, inh

Ba vần này đều có âm nh ở phía sau, phân biệt bởi âm a, ê, i ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng cánh

- Phân tích:

+ Tiếng cánh gồm có âm c, vần anh và thanh sắc

+ Âm c đứng trước, vần anh đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a

- Đánh vần: cờ - anh – canh – sắc – cánh, cánh

c) Luyện đọc tiếng chứa vần anh, ênh, inh

- chanh

- kênh

- kính

- mảnh

- ghềnh

- chỉnh

- cạnh

- lệnh

- thịnh

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- quả chanh

- bờ kênh

- kính râm

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ anh

Chữ a viết trước, chữ nh viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ênh

Chữ  viết trước, chữ  viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ inh

Chữ i viết trước, chữ nh viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ chanh

- Chữ ch viết trước, chữ a viết sau chữ ch, chữ nh viết liền ngay sau chữ a.

e) Hướng dẫn viết chữ kênh

- Chữ k viết trước, chữ ê viết sau chữ k, chữ nh viết liền ngay sau chữ ê.

f) Hướng dẫn viết chữ kính

- Chữ k viết trước, chữ i viết sau chữ k, chữ nh viết liền ngay sau chữ ê.

- Thanh sắc đặt ngay trên đầu chữ i

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi:  Nhà vịt ở đâu?

Trả lời: Nhà vịt ở gần một con kênh xinh xinh.

- Câu hỏi: Bố mẹ cho vịt con ra kênh để làm gì?

Trả lời: Bố mẹ cho vịt con ra kênh tập bơi.

- Câu hỏi: Những câu nào nói lên gia đình vịt rất vui?

Trả lời: Mới tập mà vịt con đã bơi rất nhanh. Vịt bố vịt mẹ vui quá, kêu cạp cạp. Gia đình vịt làm xôn xao cả mặt kênh.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần anh, ênh, inh?

Trả lời: kênh, xinh, nhanh, đình

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những hoạt động thể thao nào xuất hiện trong các bức tranh?

Trả lời: bơi lội, chạy bộ, tập thể dục

Ghi nhớ: Muốn giữ gìn sức khỏe cần thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao.