Bài 60: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a. Luyện đọc tiếng

Luyện đọc tiếng theo bảng đã cho:

b. Luyện đọc từ ngữ

Luyện đọc từ ngữ theo tranh:

c. Luyện đọc đoạn văn

Hướng dẫn đọc:   

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Sáng sáng, Hà dậy sớm làm gì?

Trả lời: Sáng sáng, Hà dậy sớm chờ gà gáy ò ó o.

- Câu hỏi: Một hôm tỉnh giấc, Hà nghe thấy gì?

Trả lời: Một hôm tỉnh giấc, Hà nghe thấy gà cục ta cục tác.

- Câu hỏi: Vì sao con gà của Hà chẳng gáy?

Trả lời: Con gà của Hà không gáy vì nó là con gà mái. Gà mái sẽ kêu cục ta cục tác. Còn gà trống mới gáy ò ó o.

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện

1. Nghe nội dung câu chuyện     

2. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Quạ bôi trắng lông mình để làm gì?

Trả lời: Vì con quạ muốn giả thành bồ câu, cũng muốn được nuôi ăn đầy đủ như đàn bồ câu.

- Câu hỏi: Vì sao đàn bồ câu cho quạ vào chuồng?

Trả lời: Vì đàn bồ câu tưởng quạ cũng là bồ câu.

- Câu hỏi: Phát hiện ra quạ, đàn bồ câu làm gì?

Trả lời: Phát hiện ra quạ, đàn bồ câu xúm lại và đuổi nó đi.

- Câu hỏi: Vì sao họ nhà quạ cũng đuổi quạ đi?

Trả lời: Vì họ nhà quạ phát hiện ra quạ lại có bộ lông trắng toát, khác với bộ lông đen của chúng.

3. Kể chuyện theo tranh

* Tranh 1:

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.

* Tranh 2:

Đàn bồ câu thoạt đầu tưởng nó cũng là bồ câu như mọi con khác, thế là cho nó vào chuồng.

* Tranh 3:

Nhưng quạ quên khuấy và cất tiếng kêu theo lối quạ. Bấy giờ họ nhà bồ xâu xúm vào mổ và đuổi nó đi.

* Tranh 4:

Quạ bay trở về với họ nhà quạ, nhưng họ nhà quạ sợ hãi nó bởi vì nó trắng toát, và cũng đuổi cổ nó đi.

4. Ý nghĩa

Những kẻ gian dối và bịp bợm nhất định sẽ chịu hậu quả thích đáng.