Bài 61: ong ông ung ưng

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở trong vườn.

- Câu hỏi:  Em thấy loài hoa gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: Hoa hồng.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ong, ông, ung, ưng trong câu đã cho?

Trả lời: những, bông, hồng, rung, trong

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ong, ông, ung, ưng

Bốn vần này đều có âm ng ở phía sau, phân biệt bởi âm o, ô, u, ư ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng trong

- Phân tích:

+ Tiếng trong gồm có âm tr, vần ong

+ Âm tr đứng trước, vần ong đứng sau

- Đánh vần: trờ - ong – trong, trong

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ong, ông, ung, ưng

- dòng

- thúng

- võng

- vũng

- bổng

- đựng

- cộng

- hửng

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- chong chóng

- bông súng

- bánh chưng

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ong

Chữ o viết trước, chữ  ng viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ ông

Chữ ô viết trước, chữ ng viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ ung

Chữ u viết trước, chữ ng viết liền ngay sau.

d) Hướng dẫn viết chữ ưng

Chữ ư viết trước, chữ ng viết liền ngay sau.

e) Hướng dẫn viết chữ bông súng

- Chữ bông viết trước, chữ súng viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ bông và chữ súng là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ bánh chưng

- Chữ bánh viết trước, chữ chưng viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ bánh và chữ chưng là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Nam đi đâu?

Trả lời: Nam đi chợ.

- Câu hỏi: Nam đi với ai?

Trả lời: Nam đi chợ với mẹ.

- Câu hỏi: Chợ thế nào?

Trả lời: Chợ đông vui và bán đủ thứ.

- Câu hỏi: Ở chợ có bán những gì?

Trả lời: Chợ bán đồ dùng gia đình, hàng rau, thịt và cá.

- Câu hỏi: Nam cảm thấy như thế nào khi được đi chợ cùng mẹ?

Trả lời: Nam thích lắm vì lần đầu cùng mẹ đi chợ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Đâu là chợ? Đâu là siêu thị?

Trả lời: Tranh 1 là chợ, tranh 2 là siêu thị.

- Câu hỏi: Em đã đi chợ, đi siêu thị bao giờ chưa?

Trả lời: (em trả lời theo trải nghiệm của bản thân)

- Câu hỏi: Tìm điểm giống nhau và khác nhau của chợ và siêu thị?

Trả lời: Chợ và siêu thị đều là nơi bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Chợ là nơi những người bán hàng tự bán các mặt hàng và tính tiền ngay tại chỗ. Còn siêu thị thì khách tự chọn đồ và có nhân viên thu tiền tại quầy. Siêu thị thường là một tòa nhà lớn. Chợ có thể họp ở nhiều nơi: trong nhà, ngoài trời (bãi, ngõ phố, bên đường)….