Bài 62: iêc iên iêp

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ biển và các đảo lớn nhỏ.

- Câu hỏi:  Biển như thế nào? Những hòn đảo như thế nào?

Trả lời: Biển xanh biếc. Những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần iêc, iên, iêp trong câu đã cho?

Trả lời: biển, biếc, điệp

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần

Ba vần này đều có âm ở phía trước, phân biệt bởi âm c, n, p ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng

- Phân tích:

+ Tiếng biếc gồm có âm b, vần iêc và thanh sắc

+ Âm b đứng trước, vần iêc đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ê

- Đánh vần: bờ - iếc – biếc – sắc – biếc, biếc

c) Luyện đọc tiếng chứa vần

- thiếc

- điện

- diệp

- tiệc

- kiến

- thiếp

- xiếc

- thiện

- tiệp

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- xanh biếc

- bờ biển

- sò điệp

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ iêc

Viết lần lượt ba chữ liền nhau theo thứ tự: i, ê, c

b) Hướng dẫn viết chữ iên

Viết lần lượt ba chữ liền nhau theo thứ tự: i, ê, n

c) Hướng dẫn viết chữ iêp

Viết lần lượt ba chữ liền nhau theo thứ tự: i, ê, p

d) Hướng dẫn viết chữ xanh biếc

- Chữ xanh viết trước, chữ biếc viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ xanh và chữ biếc là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ biển

- Viết lần lượt bốn chữ liền nhau theo thứ tự: b, i, ê, n

- Thanh hỏi đặt trên đầu chữ ê

f) Hướng dẫn viết chữ sò điệp

- Chữ viết trước, chữ điệp viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ và chữ điệp là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Vịnh Hạ Long là gì?

Trả lời: Vịnh Hạ Long là một kì quan thiên nhiên.

- Câu hỏi: Vịnh Hạ Long có gì?

Trả lời: Vịnh Hạ Long có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc.

- Câu hỏi: Du khách đến Hạ Long làm gì?

Trả lời: Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển.

- Câu hỏi: Tìm các tiếng chứa vần iên, iêc, iêp có trong đoạn văn?

Trả lời: thiên, nhiên, điệp, biển, biếc

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong lòng biển có những gì?

Trả lời: Trong lòng biển có cá, rùa, mục, cây tảo, rong rêu,…

- Câu hỏi: Em đã biết những loài vật nào trong lòng biển?

Trả lời: (Em trả lời theo hiểu biết của mình ví dụ: cá heo, bạch tuộc, tôm, cua,….)

- Câu hỏi: Em thích loài vật nào? Vì sao?

Trả lời: (Em trả lời theo hiểu biết của mình)

Ghi nhớ: Biển là môi trường sống của rất nhiều loài động vật, thực vật. Chúng ta cần giữ cho biển luôn sạch đẹp để bảo vệ môi trường sống của chúng.