Bài 64: iêt iêu yêu

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh hai bạn nhỏ đang đọc sách.

- Câu hỏi:  Sách giúp ích gì cho em?

Trả lời: Sách giúp chúng ta biết nhiều điều hay.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần iêt, iêu, yêu trong câu đã cho?

Trả lời: yêu, biết, nhiều, điều

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần iêt, iêu yêu

- Vần iêt iêu giống nhau ở chỗ đều có âm ở đầu, nhưng phía sau được phân biệt bởi vần t u.

- Vần iêu yêu có cách đọc giống nhau, chỉ có viết là khác nhau, viết là yêu nếu trước đó không có âm nào, ví dụ: yếu,…. Viết là iêu trong những trường hợp còn lại (ngay trước vần có âm đầu) ví dụ: nhiều, niêu, xiêu,…

b) Hướng dẫn đọc tiếng biết

- Phân tích:

+ Tiếng biết gồm có âm b, vần iêt và thanh sắc

+ Âm b đứng trước, vần iêt đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ê

- Đánh vần: bờ - iêt – biết – sắc – biết, biết

c) Luyện đọc tiếng chứa vần iêt, iêu, yêu

- chiết

- chiều

- yêu

- viết

- diễu

- yếu

- việt

- kiểu

- yểu

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- nhiệt kế

- con diều

- yêu chiều

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ iêt

Viết lần lượt cả 3 chữ liền sát nhau: i, ê, t

b) Hướng dẫn viết chữ iêu

Viết lần lượt cả 3 chữ liền sát nhau: i, ê, u

c) Hướng dẫn viết chữ yêu

Viết lần lượt cả 3 chữ liền sát nhau: y, ê, u

d) Hướng dẫn viết chữ nhiệt kế

- Chữ nhiệt viết trước, chữ kế viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ nhiệt và chữ kế là một con chữ.

e) Hướng dẫn viết chữ yêu chiều

- Chữ yêu viết trước, chữ chiều viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ yêu và chữ chiều là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bố và hai anh em Nam làm gì?

Trả lời: Bố và hai anh em Nam chơi thả diều.

- Câu hỏi: Bố dạy Nam điều gì?

Trả lời: Bố dạy Nam biết cách vừa chạy vừa kéo căng dây và giật giật để con diều có thể bay cao.

- Câu hỏi: Những cánh diều như thế nào?

Trả lời: Những cánh diều sặc sỡ, đáng yêu chao liệng trên bầu trời.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần iêt, iêu, yêu có trong đoạn văn?

Trả lời: diều, biết, yêu

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tìm trong tranh những sự vật tự nhiên (không do con người tạo ra)?

Trả lời: lũy tre, mặt trăng, sao, mặt trời, mây, chim

- Câu hỏi: Tìm trong tranh những sự vật do con người tạo ra?

Trả lời: máy bay, diều

- Câu hỏi: Tìm điểm giống nhau và khác nhau của các nhóm sự vật máy bay, diều, chim?

Trả lời:

Giống: bay được trên bầu trời.

Khác: Chim tự bay được, những sự vật khác phải có con người hỗ trợ.

- Câu hỏi: Tìm điểm giống nhau và khác nhau của các nhóm sự vật mặt trăng, mặt trời, vì sao?

Trả lời:

Giống: Tỏa sáng trên bầu trời

Khác: Mặt trời tỏa sáng vào ban ngày; mặt trăng và các vì sao tỏa sáng vào ban đêm.