Bài 66: uôi uôm

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh thuyền buồm trên biển.

- Câu hỏi:  Có những gì trong tranh?

Trả lời: Thuyền buồm, biển, núi, đàn chim ở phía chân trời.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần uôi, uôm trong câu đã cho?

Trả lời: buồm, xuôi

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần uôi, uôm

Hai vần này đều có âm ở phía trước, phân biệt bởi âm i, m ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng xuôi

- Phân tích:

+ Tiếng xuôi gồm có âm x, vần uôi

+ Âm x đứng trước, vần uôi đứng sau

- Đánh vần: xờ - uôi – xuôi, xuôi

c) Luyện đọc tiếng chứa vần uôi, uôm

- muối

- buồm

- muỗi

- muỗm

- nguội

- nhuốm

- tuổi

- nhuộm

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- con suối

- buổi sáng

- quả muỗm

* chú thích:

- con suối là từ để chỉ những dòng nước chảy nhỏ và vừa, là dòng chảy tự nhiên của nước từ nơi cao xuống chỗ thấp hơn.

- quả muỗm là cây gỗ to cùng loại với xoài, hoa mọc thành cụm ở nách lá, quả giống quả xoài nhưng nhỏ hơn và có vị chua.

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ uôi

Lần lượt viết ba chữ theo thứ tự u, ô, i

b) Hướng dẫn viết chữ uôm

Lần lượt viết ba chữ theo thứ tự u, ô, m

- Chữ con viết trước, chữ suối viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ con và chữ suối là một con chữ.

c) Hướng dẫn viết chữ quả muỗm

- Chữ quả viết trước, chữ muỗm viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ quả và chữ muỗm là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Buổi sớm mai, mặt biển được miêu tả như thế nào?

Trả lời: Buổi sớm mai, mặt biển nhuộm một màu xanh biếc.

- Câu hỏi: Có thể nhìn thấy những gì trên trời và trên biển vào lúc đó?

Trả lời: Đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời. Xa xa là những cánh buồm căng gió. Phía bên cảng, những chiếc tàu cá nối đuôi nhau vào bờ.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần uôi, uôm có trong đoạn văn?

Trả lời: nhuộm, buồm, đuôi

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Các em nhìn thấy những phương tiện gì trong tranh?

Trả lời: Những phương tiện xuất hiện trong tranh đó là: tàu thủy, thuyền buồm, thuyền thúng

- Câu hỏi: Em có biết những phương tiện đó không?

Trả lời: (Em tự trả lời theo hiểu biết của bản thân)

- Câu hỏi: Em có biết các phương tiện này di chuyển bằng cách nào không?

Trả lời:

Thuyền buồm di chuyển bằng cách lợi dụng sức gió đẩy cánh buồm đi kết hợp với sự điều khiển của con người.

Thuyền thúng di chuyển bằng cách dùng sức người chèo lái.

Tàu thủy di chuyển bằng động cơ.

- Câu hỏi: Theo em, phương tiện nào di chuyển nhanh hơn?

Trả lời: Tàu thủy di chuyển nhanh hơn vì nó chạy bằng động cơ.

- Câu hỏi: Nếu đi lại trên biển, em chọn phương tiện nào? Vì sao?

Trả lời: (Em trả lời bằng hiểu biết của bản thân)