Bài 67: uôc uôt

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh xuất hiện những ai?

Trả lời: Tranh xuất hiện mẹ và Hà.

- Câu hỏi:  Mẹ đang làm gì?

Trả lời: Mẹ vuốt tóc và buộc nơ cho Hà.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần uôc, uôt trong câu đã cho?

Trả lời: vuốt, buộc

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần uôc, uôt

Hai vần này đều có âm ở phía trước, phân biệt bởi âm c, t ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng buộc

- Phân tích:

+ Tiếng buộc gồm có âm b, vần uôc và thanh nặng

+ Âm b đứng trước, vần uôc đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ ô

- Đánh vần: bờ - uôc – buôc – nặng – buộc, buộc

c) Luyện đọc tiếng chứa vần

- cuốc

- buốt

- luộc

- muốt

- ruốc

- ruột

- thuộc

- tuột

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- ngọn đuốc

- viên thuốc

- con chuột

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ uôc

Lần lượt viết các chữ liền nhau theo thứ tự u, ô, c

b) Hướng dẫn viết chữ uôt

Lần lượt viết các chữ liền nhau theo thứ tự u, ô, t

c) Hướng dẫn viết chữ ngọn đuốc

- Chữ ngọn viết trước, chữ đuốc viết sau

- Khoảng cách giữa chữ ngọn và chữ đuốc là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ con chuột

- Chữ con viết trước, chữ chuột viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ con và chữ chuột là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Mẹ cho Hà đi đâu?

Trả lời: Mẹ cho Hà đi công viên.

- Câu hỏi: Từ ngữ nào thể hiện Hà rất vui?

Trả lời: thích thú, háo hức.

- Câu hỏi: Hà mặc gì khi đi chơi?

Trả lời: Hà mặc váy trắng, đi giày màu hồng.

- Câu hỏi: Theo mẹ Hà, khi đi chơi, cần phải ăn mặc như thế nào?

Trả lời: Theo mẹ Hà, khi đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng chứa vần uôc, uôt?

Trả lời: vuốt, buộc

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy những ai và những gì trong bức tranh?

Trả lời: Hai bạn nam nữ, quà, thiệp.

- Câu hỏi: Các bạn ấy đang làm gì?

Trả lời: Bạn nam đang bọc quà và bạn nữ đang viết thiệp.

- Câu hỏi: Em đã bao giờ làm những việc đó chưa?

Trả lời: (Gợi ý: Em đã từng làm, khi chuẩn bị quà sinh nhật tặng bạn.)

- Câu hỏi: Nếu đã làm, em có cảm thấy thích thú khi làm việc đó không?

Trả lời: (Gợi ý: Em rất thích vì em biết món quà của mình sẽ làm cho bạn mình rất vui)