Bài 69: ươi ươu

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Con vật gì xuất hiện trong tranh?

Trả lời: Chim khướu.

- Câu hỏi:  Chim khướu đang kêu gì?

Trả lời: Chim khách.

- Câu hỏi: Chim khướu có khả năng gì đặc biệt?

Trả lời: Chim khướu biết bắt chước tiếng người.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ươi, ươu trong câu đã cho?

Trả lời: khướu, người

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ươi, ươu

Hai vần này đều có âm ươ ở phía trước, phân biệt bởi âm i, u ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng người

- Phân tích:

+ Tiếng người gồm có âm ng, vần ươi và thanh huyền

+ Âm ng đứng trước, vần ươi đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu chữ ơ

- Đánh vần: ngờ - ươi – ngươi – huyền – người, người

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ươi, ươu

- bưởi

- bướu

- cười

- hươu

- lưới

- khướu

- mười

- rượu

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- tươi cười

- quả bưởi

- ốc bươu

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ươi

Lần lượt viết các chữ liền nhau theo thứ tự: ư, ơ, i

b) Hướng dẫn viết chữ ươu

Lần lượt viết các chữ liền nhau theo thứ tự: ư, ơ, u

c) Hướng dẫn viết chữ tươi cười

- Chữ tươi viết trước, chữ cười viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ tươi và chữ cười là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ ốc bươu

- Chữ ốc viết trước, chữ bươu viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ ốc và chữ bươu là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Lạc đà có bộ phận gì đặc biệt? Bộ phận đó nằm ở đâu?

Trả lời: Bộ phận đặc biệt của lạc đà là cái bướu. Bưới nằm ở trên lưng của lạc đà.

- Câu hỏi: Vì sao lạc đà có thể sống nhiều ngày mà không cần ăn uống?

Trả lời: Bởi vì bướu của lạc đà là nơi dự trữ chất béo.

- Câu hỏi: Lạc đà có lợi ích gì đối với con người?

Trả lời: Lạc đà giúp con người băng qua những vùng sa mạc khô cằn.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn các tiếng chứa vần ươu, ươi?

Trả lời: bướu, người

* Chú thích: Lạc đà là một loài vật đặc biệt với cái bướu lớn trữ mỡ trên lưng, có thể giúp con người băng qua những vùng sa mạc khắc nghiệt trong nhiều ngày.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Các em nhìn thấy những con vật nào trong tranh?

Trả lời: Trong tranh là con bò, con cừu và con vịt.

- Câu hỏi: Em có biết từng con vật trong tranh có những lợi ích gì không?

Trả lời:

Con bò là động vật lấy sức kéo, giúp con người cày bừa hoặc kéo chở hàng nặng.

Con vịt là động vật lấy thịt, cung cấp thực phẩm cho con người.

Con cừu cung cấp lông để phục vụ sinh hoạt đời sống của con người.

Ghi nhớ: Mỗi con vật nuôi đều có những lợi ích nhất định cho con người. Chúng ta cần biết yêu thương vật nuôi, không được lạm dụng và ngược đãi chúng.