Bài 71: ươc ươt

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hà ước được làm gì?

Trả lời: Hà ước được lướt sóng biển

- Câu hỏi: Ai ước được lướt sóng biển?

Trả lời: Hà ước được lướt sóng biển

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ươc, ươt trong câu đã cho?

Trả lời: ước, được, lướt

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ươc, ươt

Hai vần này đều có âm ươ ở phía trước, phân biệt bởi âm c và âm t ở phía trước.

b) Hướng dẫn đọc tiếng được

- Phân tích:

+ Tiếng được gồm có âm đ, vần ươc và thanh nặng

+ Âm đ đứng trước, vần ươc đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ ơ

- Đánh vần: đờ - ươc – đươc – nặng – được, được

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ươc, ươt

bước

lướt

lược

lượt

ngược

mướt

nước

mượt

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- thước kẻ

- dược sĩ

- lướt ván

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ươc

Viết theo thứ tự ư, ơ, c ba chữ viết liền nhau.

b) Hướng dẫn viết chữ ươt

Viết theo thứ tự ư, ơ, t ba chữ viết liền nhau.

c) Hướng dẫn viết chữ thước kẻ

- Chữ thước viết trước, chữ kẻ viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ thước và chữ kẻ là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ lướt ván

- Chữ lướt viết trước, chữ ván viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ lướt và chữ ván là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Nam ước mơ làm những nghề gì?

Trả lời: Nam ước mơ làm ca sĩ, nhà thơ, lái tóc, phi công.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng có chứa vần ươc?

Trả lời: ươc

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng có chứa vần ươt?

Trả lời: vượt

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hãy nói về nghề nghiệp của những người trong tranh?

Trả lời: Phi công, bác sĩ, giáo viên, kĩ sư

- Câu hỏi: Nhiệm vụ những người đó là gì?

Trả lời:

+ Bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

+ Phi công lái máy bay.

+ Kĩ sư vẽ và thiết kế những ngôi nhà.

+ Giáo viên dạy học.

- Câu hỏi: Hãy nói về những nghề nghiệp mà mình yêu thích?

Trả lời: (Em tự trả lời)

Ghi nhớ: Mỗi người cần nuôi dưỡng những ước mơ về nghề nghiệp của bản thân mình trong tương lai.