Bài 73: ươn ương

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em thấy những gì trong tranh?

Trả lời: Đường đi học, cây cối ven đường,đồi núi, các bạn học sinh và trường học phía xa.

- Câu hỏi:  Đường tới trường như thế nào?

Trả lời: Đường tới trường lượn theo sườn đồi.

- Câu hỏi: Theo em, đây là các bạn học sinh lượn theo miền núi hay miền đồng bằng?

Trả lời: Đây là các bạn học sinh miền núi.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần ươn, ương trong câu đã cho?

Trả lời: đường, trường, lượn, sườn

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần ườn, ương

Hai vần này đều có âm ươ ở phía trước, phân biệt bởi âm nng ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng lượn

- Phân tích:

+ Tiếng lượn gồm có âm l, vần ươn và thanh nặng

+ Âm l đứng trước, vần ươn đứng sau, thanh nặng đặt trên phía dưới

- Đánh vần: lờ - ươn – lươn – nặng – lượn, lượn

c) Luyện đọc tiếng chứa vần ươn, ươp

lươn

hướng

rướn

phượng

sườn

sương

vượn

tưởng

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ ươn, ương

- khu vườn

- hạt sương

- con đường

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ươn

Lần lượt viết các chữ ư, ơ, n liền nhau theo thứ tự.

b) Hướng dẫn viết chữ ương

Lần lượt viết các chữ ư, ơ, n, g liền nhau theo thứ tự.

c) Hướng dẫn viết chữ khu vườn

- Chữ khu viết trước, chữ vườn viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ khu và chữ vườn là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ con đường

- Chữ con viết trước, chữ đường viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ con và chữ đường là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Khi ngày mới bắt đầu, bầu trời như thế nào?

Trả lời: Khi ngày mới bắt đầu, bầu trời phía đông ửng hồng.

- Câu hỏi: Làng quê như thế nào?

Trả lời: Làng quê rộn ràn những âm thanh của cuộc sống.

- Câu hỏi: Em thường làm gì khi ngày mới bắt đầu?

Trả lời: (Gợi ý: Em thường tập thể dục để bắt đầu ngày mới.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng có chứa vần ươn, ương?

Trả lời: sương, vươn

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

Trả lời: Bạn nhỏ đang đánh răng.

- Câu hỏi: Em thường làm gì sau khi thức dậy mỗi sáng?

Trả lời: (Gợi ý: vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng,...)