Bài 74: oa oe

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:     

Quan sát tranh, đọc nội dung câu và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ gì?

Trả lời: Tranh vẽ các loài hoa.

- Câu hỏi:  Các loài hoa như thế nào?

Trả lời: Các loài hoa đua nhau khoe sắc.

- Câu hỏi: Tìm tiếng có chứa vần oa, oe trong câu đã cho?

Trả lời: hoa, khoe

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc vần oa, oe

Hai vần này đều có âm o ở phía trước, phân biệt bởi âm a và âm e ở phía sau.

b) Hướng dẫn đọc tiếng hoa

- Phân tích:

+ Tiếng hoa gồm có âm h, vần oa

+ Âm h đứng trước, vần oa đứng sau

- Đánh vần: hờ - oa – hoa, hoa

c) Luyện đọc tiếng chứa vần oa, oe

hòa

khỏe

loa

loe

tỏa

lóe

xóa

xòe

d) Hướng dẫn đọc từ ngữ

- đóa hoa

- váy xòe

- chích chòe

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ oa

Chữ o viết trước, chữ a viết liền ngay sau.

b) Hướng dẫn viết chữ oe

Chữ o viết trước, chữ e viết liền ngay sau.

c) Hướng dẫn viết chữ đóa hoa

- Chữ đóa viết trước, chữ hoa viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ đóa và chữ hoa là một con chữ.

d) Hướng dẫn viết chữ chích chòe

- Chữ chích viết trước, chữ chòe viết sau.

- Khoảng cách giữa chữ chích và chữ chòe là một con chữ.

4/ Luyện đọc

Hướng dẫn đọc:    

Quan sát tranh, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Hoa nào nở vào dịp Tết?

Trả lời: Hoa đào, hoa mai nở vào dịp Tết.

- Câu hỏi: Mùa hè có hoa gì?

Trả lời: Mùa hè có hoa phượng.

- Câu hỏi: Hoa sữa nở khi nào?

Trả lời: Hoa sữa nở vào cuối thu.

- Câu hỏi: Hoa cải thường nở vào mùa nào?

Trả lời: Hoa cải thường nở vào mùa cuối đông.

- Câu hỏi: Tìm trong đoạn văn tiếng có chứa vần oa, oe?

Trả lời: hoa, khoe

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Em hãy cho biết tên của các loài hoa trong tranh?

Trả lời: hoa đào, hoa lan, hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa phượng.

- Câu hỏi: Em thích loài hoa nào nhất? Vì sao?

Gợi ý: Em thích nhất là hoa đào vì hoa đào nở nghĩa là mùa xuân đã về.