Bài 9: Ơ ơ Dấu ngã

1/ Nhận biết

Hướng dẫn đọc:   

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ cảnh ở đâu?

Trả lời: Tranh vẽ cảnh ở cảng.

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tàu, thùng hàng, xe chở hàng, biển, mây trời, chim,...

- Câu hỏi: Hoạt động gì được mô tả trong tranh?

Trả lời: Tàu d hàng cảng.

2/ Hướng dẫn đọc

a) Hướng dẫn đọc âm ơ

Hướng dẫn đọc:   

b) Hướng dẫn đọc tiếng bờ

- Phân tích:

+ Tiếng bờ gồm có âm b, âm ơ và thanh huyền

+ Âm b đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm ơ

- Đánh vần: bờ - ơ - bơ - huyền - bờ

c) Hướng dẫn đọc âm dỡ

- Phân tích:

+ Tiếng dỡ gồm có âm d, âm ơ và thanh ngã

+ Âm bờ đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm ơ

- Đánh vần: dờ - ơ - dơ - ngã - dỡ, dỡ

d) Thực hành đọc

bờ đê - cá cờ - đỡ bé

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ ơ

b) Hướng dẫn viết chữ đỡ bé

4/ Luyện đọc

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Trong tranh có những ai?

Trả lời: bố, mẹ, bé

- Câu hỏi: Bố đỡ ai?

Trả lời: Bố đỡ bé.

Luyện đọc: Bố đỡ bé.     

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Kể tên các phương tiện giao thông có trong tranh?

Trả lời: ô tô, máy bay, tàu thuyền.

- Câu hỏi:  Qua quan sát, em thấy những phương tiện giao thông này có gì khác nhau?

Trả lời:

+ Máy bay di chuyển (bay) trên bầu trời.

+ Ô tô di chuyển (chạy, đi lại) trên đường.

+ Tàu thuyền di chuyển (chạy, đi lại) trên mặt nước.

- Câu hỏi: Trong số các phương tiện này, em thích đi lại bằng phương tiện nào nhất? Vì sao?

Gợi ý:

Em thích đi lại bằng máy bay nhất. Vì đây là phương tiện mà em rất ít khi được đi. Đi máy bay có thể gần với những đám mây và quan sát cảnh vật từ trên cao.