Chính tả: Bác đưa thư

Phương pháp :

- Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn bài  Bác đưa thư.

- Điền đúng vần inh uynh.

- Điền đúng chữ c k

+  viết k khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết c trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Bác đưa thư (từ “Bác đưa thư” đến “mồ hôi nhễ nhại”).

2. Điền vần : inh hay uynh ?

Đáp án : bình hoa, khuỳnh tay

3. Điền chữ : c hay k ?

Đáp án : cú mèo, dòng kênh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!